Međunarodna zajednica mijenja odnos prema Romima – ima li razloga za brigu?

Da li međunarodna zajednica mijenja svoju strategiju podrške Romima u Bosni i Hercegovini? Mijenjaju li se donatorske politike? Ima li istine u procjeni dobrih poznavalaca ovdašnjih prilika da se financijska podrška rješavanju problema položaja Roma polako preusmjerava u druge pravce, na druge socijalne kategorije stanovništva?

Ova zabrinutost romskih organizacija kolokvijalno i jednostavno rečeno svodi se na alarmirajuće upozorenje: međunarodna zajednica mijenja svoju donatorsku politiku, sada su Romi u istoj liniji sa migrantima, ili osobama sa posebnim potrebama. Naravno, ova zabrinutost se izražava uz potpuno razumijevanje činjenice da su ljudska prava nedjeljiva, ali ne gubeći iz vida i činjenicu da su Romi najveća nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, višestruko stigmatizirana i diskriminirana.

DOMAĆA I MEĐUNARODNA PODRŠKA

Pitanje donatorskih politika i podrške međunarodne zajednice u rješavanju brojnih problema bosansko-hercegovačke romske zajednice značajno je iz nekoliko razloga.

Integracija Roma je jedan od temeljnih principa europskih integracija i procesa proširenja.

-Politike koje se tiču Roma upravo su jedno od prioritetnih pitanja – podsjetila je Marta Garcia Fidalgo, savjetnica za romska pitanja pri Generalnoj direkciji Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju prilikom svoje posljednje posjete BiH.

Bosna i Hercegovina je postigla određeni napredak u integraciji Roma u oblasti stambenog zbrinjavajna i registracije građana, ali mnogo toga još treba uraditi u zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti – poručila je Fidalgo.

Podrška kroz međunarodne finansijske fondove je važna tema i u kontekstu činjenice da su skoro svi dosadašnji rezultati u rješavanju problema ljudskih prava i životnog standarda Roma postignuti upravo zahvaljući novčanoj podršci iz inozemstva. Ako u internet pretraživač ukucate sintagmu “politike i strategije podrške Romima – rezultati”, Google će vam ponuditi desetine stranica o realiziranim programima i aktivnostima u koje jesu uključene bh.institucije na svim nivoima – od Vijeća ministara BiH preko entiteskih i kantonalnih vlada do lokalnih zajednica, ali koje u konačnici vode ka Europskoj komisiji, OSCE-u, UNDP-u, Svjetskoj banci, UNICEF-u, te brojnim bilateralnim donatorima Bosne i Hercegovine.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Autor: T.U.Mrđa, Foto: Darko Udovičić/Udar
Izvor: Romski Portal Udar

🔥3