Srbija: U Kragujevcu, 24-oro mladih Roma dobilo certifikate o završenoj obuci za zavarivača

U okviru projekta „Poboljšavanje zapošljivosti mladih Roma – faza 2“, organizirana su dva kruga obuke za zavarivača u trajanju od mjesec dana. Certifikati o uspješno završenoj obuci za zavarivča su uručeni 24-orici mladih Roma 12 rujna.

Svečanoj dodjeli certifikata u sali Skupštine grada Kragujevca, prisustvovao je i prof.dr Nedeljko Manojlović, član Gradskog vijeća za obrazovanje, koji je čestitao mladim pripadnicima romske nacionalne manjine na završenoj obuci i izrazio nadu da će ubrzo pronaći posao kao varioci.

S obzirom na to da je zavarivač jedno od deficitarnih na tržištu rada, i da u Kragujevcu i okolini posluje određeni broj kompanija koje se bave tom djelatnošću, ova obuka je organizirana kako bi mladi romske nacionalnosti imali veće mogućnosti pri zapošljavanju. Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma će u narednom razdoblju nastaviti sa pružanjem podrške mladim zavarivačima, kao i nastojati da ostvari suradnju sa poslodavcima na teritoriji grada Kragujevca.

Izvor: ROMA EDUCATION FUND – REF

🔥0