BIH: Volonterizam kao alat za socijalnu inkluziju Roma

Autor: Mustafa Husić

Mladi volonteri, pripadnici Savjetodavne grupe mladih (YAG) proteklog mjeseca radili su na realizaciji projekta “Prevencija rodno zasnovanog nasilja u romskim zajednicama.” U suradnji sa Omladinskim centrom “Vermont” iz Brčkog i kroz financijsku podršku IN Fondacije ovaj dvomjesečni projekt završen je edukacijom za lokalne volontere o značaju volontiranja i njegovom pozitivnom odrazu na prevenciju negativnih društvenih pojava.

Riječ je o grupi mladih volontera koji žele svojim angažmanom u nevladinom sektoru pokrenuti inicijativu kojom će se aktivno raditi na prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama i djecom u romskoj zajednici. Jedan od načina da se doprinese promjeni, naglasili su iz YAG-a, u dugoročnim planovima, jeste promocija volonterizma i aktivizma u romskim zajednicama. Kao razlog istaknuli su činjenicu da je romski aktivizam, točnije aktivizam mladih Roma u Brčkom na veoma niskoj razini, te da se na prste jedne ruke mogu nabrojati aktivni mladi volonteri iz reda romskog naroda na ovom području.

Još jedan segment ove projektne inicijative odnosi se i na savjetodavne razgovore sa ženama i djevojkama Romkinjama vođene od strane psihologa.

Kroz ukazivanje na značaj samog volonterizma kada se govori o ovoj temi i psihološkim savjetovanjem žena, grupa mladih iz Brčkog želi da ukaže na pozitivne promjene koje su moguće ukoliko mladi žele da rade na problemu.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥1