Iz Delegacije EU za Udar – Vlasti BIH moraju uraditi više na integraciji Roma

Autor: Danijela Mrkić

Romi su najugroženija i najosjetljivija manjina, i potrebno je uraditi više na njihovoj integraciji, kazali su za Udar iz Delegacije Europske unije u BiH.

Ova meterija tretirana je u posljednjem Mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

– Mišljenje utvrđuje 14 ključnih prioriteta koje zemlja treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju Europskoj uniji – kazala je za Udar Jamila Milović-Halilović, portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH.

Dodaje da ti prioriteti obuhvataju područja demokracije/funkcionalnosti; vladavine prava; osnovnih prava; i reforme javne uprave – osnove procesa pridruživanja Europskoj uniji.

– Jedan od prioriteta u polju osnovnih prava glasi: “Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražilaca azila, kao i raseljenih lica i izbjeglica u cilju zatvaranja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma – kazala nam je Milović-Halilović.

Prema njenim riječima, analitički izvještaj koji je priložen uz Mišljenje navodi da su Romi najugroženija i najosjetljivija manjina, a da se Romkinje posebno suočavaju sa višestrukim oblicima diskriminacije.

– Socijalna inkluzija romske populacije zahtijeva sveobuhvatniji i integrirani pristup koji se zasniva na pouzdanim podacima i odgovarajuća financijska izdvajanja nadležnih institucija na svim nivoima – navodi naša sugovornica.

Dodaje da izvještaj zaključuje da je potrebno primijeniti zakonodavni i institucionalni okvir o osnovnim pravima i znatno ga poboljšati usklađivanjem zakonodavstva u cijeloj zemlji i sa europskim standardima, jačanjem administrativnih kapaciteta i osiguravanjem adekvatnih resursa za djelotvorno provođenje osnovnih prava.

– Ovo uključuje, između ostalog, potrebu za razvijanjem obuhvatnog strateškog okvira o ljudskim pravima i zaštiti manjina – zaključuje Milović-Halilović.

Inače, Delegaciji smo uputili i pitanje u vezi s namjerom da se pitanja Roma i migranata rješavaju „u paketu”. No, na ovo nisu imali nikakav komentar.

Podsjetimo, u spomenutom Mišljenju EK pitanje Roma postavljeno je „u paketu“ sa pitanjem migranata i azilanata. Ova dva, inače potpuno različita problema, stavljena su pod jednu tačku, odnosno navedena kao jedan od prioriteta koje BiH mora ispuniti na putu ka EU, o čemu je Udar već pisao.

– Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražilaca azila,kao i raseljenih lica i izbjeglica u cilju zatvaranja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma – stoji u Mišljenju EK-a.

Izvor: portal-udar.net

 

🔥5