Srbija: Nevladine organizacije zabrinute zbog direktive Ministarstva o oduzimanju djece

Autor: Beta

Mreža organizacija za djecu Srbije (MODS) i Centar za integraciju mladih (CIM) izrazili su zabrinutost zbog direktive koju je Ministarstvo za rad izdalo centrima za socijalni rad u Srbiji – da organiziraju sastanke sa policijskim upravama ili policijskim postajama i po hitnom postupku oduzmu dijete od roditelja za koje procjene da “živi i radi na ulici”.

“Podsjećamo da je naša država aktivno učestvovala u pripremi dokumenta koji je usvojio UN Komitet za prava djeteta (Opći komentar broj 21 o djeci u uličnoj situaciji) koji daje smjernice državi kako da podrži djecu u uličnoj situaciji, a ne da ih oduzima roditeljima i pokreće postupke pred sudom”, navodi se u priopćenju MODS-a i CIM-a.

Te organizacije su istaknule da je ta direktiva u suprotnosti sa izrečenom politikom Vlade Srbije i Ministarstva za rad prema kojoj im je prioritet zaštita primarne obitelji, podrška obitelji, smanjenje siromaštva djece, socijalne i ekonomske nejednakosti u društvu.

“Resorno ministarstvo za socijalnu politiku je najavilo da će u nacrtu Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti jedan od prioriteta biti stvaranje uslova za unapređenu intenzivnu podršku obitelji koja je u riziku od izmještanja djece. Također, Nacrt zakona o pravima djeteta i Zaštitniku prava djeteta predviđa posebnu zaštitu i prava ‘djece koja žive ili rade na ulici’ i u suprotnosti je sa spomenutom direktivom”, dodaje se u priopćenju.

U priopćenju je upućen poziv Vladi Srbije i nadležnom ministarstvu na afirmativnu akciju podrške siromašnim obiteljima i naglašeno da te organizacije vjeruju da je u interesu djece, pa i same države, pružanje podrške roditeljima da mogu da osiguraju dostojanstven život svojoj djeci, prije nego njihovo odvajanje od obitelji.

“Jedan od načina pomoći mogu da budu izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti koje se odnose na novčanu socijalnu pomoć. Vlada može da ukine ograničenje od devet mjeseci godišnje za primanje novčane socijalne pomoći, poveća iznos novčane socijalne pomoći za obitelji koje imaju decu, i ukine mogućnost da centri za socijalni rad računaju propuštenu zaradu nezaposlenim osobama i tako im uskraćuje pravo na novčanu socijalnu pomoć”, dodaje se u priopćenju.

Izvor: rs.n1info.com

🔥3