Srbija: Jačanje kapaciteta romskim udruženjima sakupljača u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine

Nevladina organizacija ,,Porečje“ iz Vučja, uz podršku Мinistarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, pokrenula je projekt „Jačanje kapaciteta romskim udruženjima sakupljača u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine”.

Projekat će biti realiziran na području  gradova Leskovac i Vranje i općine Vlasotince i Vranjska Banja. Cilj ovog projekta je unapređenje kapaciteta romskih udruženja sakupljača i pokretanje dijaloga sa lokalnim vlastima o daljim koracima na zaštiti životne sredine na jugu Srbije.

Ovim projektom će biti obuhvaćena 4 udruženja  sa ukupno 120 sakupljača koji se bave ovom djelatnošću. Za njih će biti organizirana obuka o pravilnom rukovanju sekundarnim sirovinama, koje u pojedinim slučajevima zbog svojih karakteristika mogu biti opasne po zdravlje ljudi. Projekt će pokušati da pokrene dijalog o primjeni Lokalne strategije o upravljanju otpadom, ali i Nacionalne strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja od 2016. do 2025. godine.

Kako navode iz Organizacije “Porečje”, sakupljači sekundarnih sirovina predstavljaju važne aktere u procesu sakupljanja i sortiranja komunalnog otpada u općinama i gradovima u Republici Srbiji. Ovom djelatnošću se mahom bave Romi i Romkinje, koji čine nezaobilazan faktor kada govorimo o komunalnom otpadu. Ovaj projekt biće posvećen njima. Usvajanjem novih znanja i pokretanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama stvoriće se uslovi za potpunu legalizaciju poslovanja sakupljača.

Sve aktivnosti na projektu su usklađene sa preporukama relevantnih strateštkih dokumenata.

Izvor: rominfomedia.rs

🔥0