Stanovanje i zapošljavanje Roma treba rješavati kao jedan problem

Autor: Dalibor Tanić

Holistički pristup koga promovira Savjet za regionalnu suradnju (RCC), odnosno projekat Integracija Roma, novi je korak u realizaciji akcijskih planova za poboljšanje života Roma u područjima stanovanja, zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja. Može se reći da je ovo vrlo konkretan korak da se prekine tzv. krug siromaštva u kojem se romska zajednica, širom regije, vrti već desetlječima.

SIGRAN KROV I NESIGURAN ŽIVOT

Tokom Dekade inkluzije Roma, zemlje u kojima se sprovodio ovaj projekat, ulagale su ozbiljna sredstva kako bi se poboljšali uslovi u kojima žive Romi. Analizirajući iskustva i rezultate nakon deset godina, došlo se do uvida da su mjerilo uspjeha bile brojke. Gledao se broj izgrađenih kuća, ali ne i kvalitet gradnje, ili broj uposlenih Roma i Romkinja tokom jedne godine, ali ne i koliko se njih zadržalo na tim poslovima.

Po tim mjerilima, Bosna i Hercegovina je recimo vodeća zemlja po broju ljudi kojima je osiguran krov nad glavom. I zaista, tokom Dekade, izgrađeno je, ili sanirano 1000 stambenih jedinica, odnosno oko 5000 osoba je dobilo siguran krov nad glavom.

Nažalost, osiguravanje kuće, ili stana, nije išlo paralelno sa osiguravanjem posla. Problem je nastao kada su svi shvatili da su se problemi iz neuslovnih kuća, samo premjestili u nove stambene objekte. Jer, šta porodici vrijedi nova kuća u kojoj niko nema posao?! Danas vrlo često možete vidjeti novu stambenu zgradu, izgrađenu za Rome, ispred koje je nagomilan karton i razni metali. Ljudi su samo nastavili da se bave onim čime su se bavili i dok su živjeli u nekim improvizovanim objektima iz kojih su sklonjeni. Oni jesu dobili kvalitetno mjesto stanovanja, ali se kvalitet plaća. Plaćaju se i troškovi vode, struje i ostalih komunalija koje od sakupljanja sekundarnih sirovina ne mogu da se nadoknade.

Ako ćemo jednu romsku porodicu izvući iz kruga siromaštva, onda treba zaposliti makar jednog člana da bi se mogli plaćati računi u toj novoizgrađenoj kući. Pored toga, posao otvara vrata najmlađim članovima porodice da bezbrižno pohađaju školu, budu obrazovani i jednog dana konkuretni na tržištu rada, a kroz zapošljavanje, osigurana je i zdravstvena zaštita.

Jedino u ovakvim domovima možemo očekivati odrastanje nove generacije Roma i Romkinja i zbog toga se puno očekuje od novog, integriranog pristupa u sprovođenju akcijskih planova.

Novi, cjelovit (holistički) pristup, zapravo je odgovor na pitanja – kako nakon Dekade?

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥2