BIH: Policija u Trebinju provela kampanju o kršenju prava Roma

Službenici Policijske uprave Trebinje su prošlog tjedna proveli uličnu kampanju “Suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i kršenja prava romske djece”, kako bi upoznali Trebinjce o romskoj povijesti, tradiciji i običajima, piše portal-udar.net iz BIH.

Policajci su dijelili letke s informativnim sadržajem.

Cilj je bio da se građani Trebinja upoznaju sa posljedicama predrasuda i specifičnostima krivičnih područja u kojima se Romi najčešće pojavljuju kao žrtve ili izvršitelji.

Osim toga, cilj kampanje je suzbijanje diskriminacije i podizanje nivoa sigurnosti Roma, a naročito romske djece koja su često žrtve asocijalnih pojava i kriminaliteta, kao što su trgovina ljudima radi seksualne eksploatacije i prosjačenja, a kroz senzibilizaciju i osvješćivanje građana.

Službenici Policijske uprave Trebinje ovu kampanju realizovali su u okviru projekta “Dijalog za budućnost” koji sprovodi Udruženje “Mreža žena MUP-a Republike Srpske” u saradnji sa MUP-om Republike Srpske uz podršku Razvojnog programa UN u BiH.

🔥11