Diskriminacija Roma je sramota za Europu, piše u autorskom tekstu profesora sa New Yorškog univerziteta, Alon Ben-Meir

Autor: Danijela Sinanović

Prije dva tjedna, 29-godišnja Romkinja je fizički napadnuta usred dana na Kosovu, nakon širenja lažnih optužbi da je kidnapirala djecu. Društvene mreže bile su platforma za govor mržnje i širenje lažnih informacija, koji obično prethode nasilju nad Romima, piše u autorskom tekstu profesor New Yorškog univerziteta Alon Ben-Meir, prenosi Udar.

– Generalno, mržnja i prezir prema Romima na Balkanu i Evropi su, nažalost, ugrađeni u psihu i kulturnu orijentaciju. Ovim se može objasniti kako je moguće da je Romkinja napadnuta na ulici dok je grupa mladih ljudi to posmatrala ništa ne poduzimavši – navodi Ben-Meir.

Mnogi se pitaju zašto europske vlade ne poduzimaju neophodne mjere da zaustave ovu vrstu ponašanja, naročito u zemljama koje se žele priključiti EU. Prema podacima Europske komisije, u Europi živi između 10 i 12 miliona Roma, od čega jedan million u zemljama Zapadnog Balkana.

Romi su najveća etnička manjina u Evropi, a mnogi žive u siromaštvu i žrtve su predrasuda, nasilja, socijalne isključenosti, zloupotrebe djece i seksualnog iskorištavanja. Prema izvještajima, u 2018. je stotine romske djece prebačeno u Holandiju gdje su bili seksualni robovi.

– Iako su europske zemlje zabranile diskriminaciju protiv romske zajednice, ova populacija se i dalje susreće sa velikim preprekama u obrazovanju, pristupu zdravstvenoj njezi, kao i nemogućnosti zaposlenja – stoji u tekstu Ben-Meira objavljenom na portalu Value Walk, i dodaje se:

Izvještaj Svjetske banke “Prekinuti ciklus isključenosti Roma na Zapadnom Balkanu” objavljen u ožujku 2019. objašnjava da se Romi susreću sa brojnim preprekama i ograničenjima koji im onemogućavaju da prikupe ljudski kapital, da učestvuju na tržištu rada na jednakoj bazi i ostvare ekonomske benefite.

– Nedovoljne zalihe i akumulacija ljudskog, fizičkog, financijskog i socijalnog kapitala umanjile su mogućnost romskih domaćinstava da generiraju dovoljno prihoda tokom životnog ciklusa – navodi se u izvještaju.

Mnogi Romi žive u izoliranim zajednicama i često su nesvjesni ili nisu u mogućnosti da pristupe socijalnim programima i servisima. Nepismenost, nedovoljan pristup informacijama, nedostatak povjerenja u lokalne vlasti, neke su od prepreka s kojima se suočavaju. Nažalost, Romi se suočavaju s diskriminacijom i fizičkim nasiljem i izvan zemalja Balkana.

U mnogim zemljama EU, uključujući Mađarsku, Italiju i Veliku Britaniju, Romi žive u odvojenim zajednicama, a zanemarena su im prava iz područja obrazovanja i rada. Osim toga, često se suočavaju sa rasističkim napadima, ponekad uz saučesništvo policije.

Često su meta napada cijele porodice, čije kuće bivaju spaljene. U nekim slučajevima brišu se cijela romska naselja u Europi. O nasilju nad Romima ne izvještava se dovoljno. Romi često bivaju optuženi za probleme u društvu i označeni kao stranci koji su inferiorni građani, pa im se često otkazuje gostoprimstvo u lokalnim zajednicama.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥8