Konstituirano Vijeće Romske Nacionalne Manjine Brodsko-posavske županije

Foto: BPZ
Autor: Robert Radić/
Novoizabrani predsjednik Vijeća Romske Nacionalne Manjine Brodsko-posavske županije

U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, u petak 14. lipnja 2019. održana je konstituirajuća sjednica Županijskog vijeća romske nacionalne manjine na kojoj je od ukupno 25 izabranih članova nazočilo 20 članova.

Konstituirajućom sjednicom do utvrđivanja kandidata koji je na provedenim izborima dobio najveći broj glasova predsjedavao je zamjenik župana Damir Mirković.

Za predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine, tajnim glasovanjem sukladno članku 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,  jednoglasno je izabran Robert Radić, a za njegovog  zamjenika Stanoja Nikolić.

Na  konstituirajućoj sjednici bila je nazočna zamjenica predsjednika Županijskog izbornog povjerenstva Draženka Ilak i pročelnica Stručne službe Županijske skupštine i Župana Dubravka Knežević.

Novo izabrani predsjednik Županijskog Romskog Vijeća Robert Radić se obratio  novo izabranim članovima vijeća, te im je ujedno svima čestitao na uspješno pobjedi na izborima izjavio je da ovo vijeće neče biti poput prethodnih jer nisu izvršili ono za što su bili izabrani, a to je poboljšanje položaja romske manjine na području Brodsko-posavske županije. Ujedno je rekao da je vijeće sada u blokadi oko 80.000.00 kn, da je vijeće oštečeno za 240.000.00 kn zbog netransparentnog trošenja novca vijeća, i da nisu isplačeni troškovi sjednica sedmorici bivših ćlanova vijeća za 4 godine.

Zbog toga je prvo potrebno registrirati vijeće i otvoriti novi račun vijeća i zatražiti izlistanje bankovnih računa i da se odobri pristup postojećem računu vijeća. Potrebno je da se hitno izda zapisnik i odluka sa konstituirajuće sjednice da se može poslati u Ministarstvo Uprave dok se ne izda rješenje da bi se moglo pristupiti računu vijeća u u Banci i mogućnosti  daljnjih uplata da vijeće može djelovati.

Najavljeno je također da se treba ubrzo održati prva radna sjednica vijeća na kojem će se predložiti promjena postojećeg Statuta jer nije usklađen Ustavnom zakonu o pravima nacionalnim manjinama. Potrebno je izraditi novi statut vijeća sa izmjenama i dopunama da vijeće može imati dva zamjenika. Potrebno je oformirati radne odbore, obilaziti Rome na području Brodsko -Posavske županije, izvidjeti kako žive i pružiti im svu adekvatnu potrebnu pomoć.

Zatražiti primopredaju od bivšeg predsjednika vijeća da dostavi sve dokumente, akte vijeća, uredsku opremu koju je vijeće posjedovalo ili ostvarilo u samostalnoj kupnji tako i u donaciji od donatora Nove Gradiške, te da se vrati vratiti pečat  i ostalo sve što bivši predsjednik posjeduje od vijeća.

Potrebno je sazvatizvat PRESS konferenciju i da budu na toj konferenciji prisutni sve mjerodavne službe od; CZSS, Policija, Osnovne i srednje škole, HZZ, Crveni Križ. i ostale, radi pružanja bolje suradnje i komunikacije i pružanja pomoći u rješavanju kvalitete života Roma kako u Gradu Sl.Brod tako i na cijeloj Brodsko-posavskoj županiji gdje žive naši Romi.

Robert Radić se također obratio i  zamjeniku župana Damiru Mirkoviću da se pruži sva moguća suradnja radu Vijeći i rješavanja problema svih problema sa kojima se susreču svi Romi.

 

 

🔥2