Gani Spasoli iz BIH: “Kada sam dobio osobne dokumente, mnoga vrata su mi se otvorila”

Foto: Udar
Autor: Dalibor Kraišniković

Skoro 20 godina, Gani Spasoli iz Sarajeva živio je bez osobnih dokumenata, te tako nije mogao dokazati svoj identitet. Sasvim je jasno da kada nemate osobni dokument, ne možete ostvariti nikakva prava, iako su zagarantirana ustavom, zakonima, brojnim konvencijama i deklaracijama, a koja se u normalnim okolnostima stiču odmah po rođenju.

Gani je rođen na Kosovu, u tadašnjoj Jugoslaviji, a s porodicom se sa nepunih godinu dana preselio u Sarajevo. S obzirom da nije prijavljen u Sarajevu, jedini dokument koji je imao bio je rodni list i na početku zdravstvena knjižica na koju je narednih godina izgubio pravo.

– Godinama sam pokušavao da prikupim dokumentaciju kako bih ostvario pravo na državljanstvo. Međutim, tražili su brojne dokaze da prikupim što je bilo veoma teško i nakon svaka dva-tri mjeseca, uslijedila je odbijenica – objašnjava ovaj 37-godišnjak.

Problem da steknu državljanstvo BiH, nisu imali ostali članovi porodice Spasoli, već samo Gani i njegov stariji brat. Neposjedovanjem osobne karte kao osnovnog identifikacijskog dokumenta, Gani je izbjegavao da se kreće ulicom, naročito u poslijepodnevnim i večernjim satima.

– Nisam smio da izađem vani zbog policije. Čim prođe 17 sati, izbjegavao sam da izlazim iz kuće. Ranije sam radio na auto pijaci i sakupljao sekundarne sirovine. Kada su me policajci zaustavljali, na pregled sam im davao rodni list, jer je to bio jedini dokument koji sam posjedovao. Nisu mi vjerovali. Uz sebe sam uvijek imao i očevu karticu da je ratni vojni invalid, koju sam takođe davao policajcu. Zadržavali su me više puta i do pola sata, ali su me puštali, s obzirom da nikada nisam činio krivična djela – istakao je naš sagovornik.

Pravna podrška Udruženja “Vaša prava BiH”

U siječnju smo objavili tekst Biti apatrid: Kada vas nijedna država ne smatra svojim državljaninom, u kome pravni tim Udruženja „Vaša prava BiH“ govori o svojim aktivnostima mapiranja osoba bez identifikacijskih dokumenata i procesu podrške ovakvim licima da ih pribave. Gani Spasoli je bio osoba u riziku od apatridije, a zasluge za prevazilaženje njegovog problema pripadaju upravo Udruženju „Vaša prava BiH“, kome se Gani samoinicijativno obratio sa željom da mu pomognu.

– Saznao sam od jednog čovjeka da postoji udruženje koje pomaže osobama da dođu do osobnih dokumenata. Otišao sam u „Vaša prava“ i samo što nisam zaplakao. Moj slučaj su odmah prihvatili. Rekli su da majka i otac dođu i daju punomoć, prikupljali smo sva dokumenta koja imamo, njihove rodne listove i uvjerenja o državljanstvu i ostalo, te smo na proces reguliranja mog državljanstva čekali skoro dvije godine – objašnjava Gani.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥1