Početkom svibnja biraju se novi članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Foto: Facebook/Vlada Republike Hrvatske
Autor: Phralipen

Vlada Republike Hrvatske je 28. ožujka 2019. godine na 149. sjednici donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina  kao i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicima lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019. godine.

Vlada je donijela i odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstanika nacionalnih manjina kao i visinu naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Više o postupku kandidiranja i izbora dostupno je OVDJE.

Uz to, na sjedinici se prihvatilo i Peto izvješće o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koju je razdoblje od 2014.-2018. godine podnio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Na temelju Izvješća može se konstatirati da je u proteklom razdoblju došlo do unaprjeđenja prava nacionalnih manjina u većini područja te da Republika Hrvatska stalno dograđuje sustav zaštite prava nacionalnih manjina u zakonodavno pravnom području nastojeći maksimalno uvažavati mišljenja nacionalnih manjina. Izvješće se potom podnosi Vijeću Europe o zakonodavnim i drugim mjerama koje su poduzete za ostvarivanje načela izloženih u toj Konvenciji.

Odlukom o dopunama Odluke o osnivanju povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, određuje se radno tijelo unutar Povjernstva koje će biti zaduženo za obavljanje poslova dodjele pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u području stambenog zbrinjavanja odnosno poboljšavanja uvjeta življenja.

Izvor: phralipen.hr

🔥1