Romski civilni monitor: Strategije integracije ne služe namjeni i nisu dale značajan doprinos Romima

Foto: Medium.com
Autor: Dalibor Kraišniković

Romski civilni monitor (2017-2020) je projekt koji je pokrenuo Europski parlament, a kojim upravlja Europska komisija. Koordinira ga Centar za političke studije na Centralnomuvropskom univerzitetu (CEU) u partnerstvu sa Europskom mrežom organizacija Roma (ERGO), Europskim centrom za prava Roma (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) i Romskim obrazovnim fondom (REF). Cilj projekta je doprinijeti jačanju mehanizama praćenja provedbe nacionalnih strategija za integraciju Roma kroz sustavno praćenje civilnog društva. Dodatna vrijednost praćenja civilnog društva proizilazi iz nezavisnog statusa i terenskog iskustva nevladinih udruženja. Cilj pilot projekta je poboljšati nadzor civilnog sektora razvojem kapaciteta za praćenje politika civilnog društva.

U svom srednjoročnom pregledu Okvira Europske unije, Europska komisija je izjavila da je pet godina prekratko razdoblje za uklanjanje diskriminacije i uskraćenih mogućnosti za Rome. Izvještaji o praćenju civilnog položaja Roma ukazuju i da je 10 godina također nedovoljan period.

Najnoviji izvještaj koji pokriva 27 država članica EU pokazuje da je Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma (NRIS) donio dodatnu vrijednost u smislu formiranja politika uključivanja Roma, te da su primjeri dobre prakse prisutni u cijeloj EU. Međutim, očito se to nije pretvorilo u „opipljiv napredak“ ili „stvarnu promjenu“ za veliki broj isključenih romskih zajednica širom Europe, piše ERRC.

Iako se okolnosti razlikuju od zemlje do zemlje, izvještaji potvrđuju da diskriminacija, uglavnom u zemljama sa značajnim romskim stanovništvom, i dalje kontaminira mnoge aspekte svakodnevnog života, kao što su segregirani smještaj, nepristupačno školovanje; tisučama Roma je uskraćen pristup osnovnim uslugama, uključujući vodu i sanitarije. U cijeloj EU mnoge romske zajednice i dalje su podložne prisilnim iseljenjima, diskriminatornim policijskom radu i rasno motiviranom neprijateljstvu i nasilju.

Upravljanje, sudjelovanje i savjetovanje

Razine zastupljenosti i sudjelovanja Roma u javnom i političkom životu se donekle razlikuju, kao i ambicije i kvalitet nacionalnih strategija. Sudjelovanje Roma i pro-romskog civilnog sektora u oblikovanju politika vezanih za integraciju Roma definirano je kao ključno funkcioniranje Okvira, a spominje se i u većini tačaka Okvira (NRIS).

Dok neke zemlje bilježe porast broja Roma koji se kandidiraju za javne dužnosti, izvještaji identificiraju nisku političku participaciju i otuđenje s glavne političke agende kao problem u zemljama srednje i istočne Europe, povezan sa manipulacijama, podmićivanjem i zastrašivanjem od lokalnih političara.

Zemlje iz ove regije se previše oslanjaju na finansiranje EU za uključivanje Roma, a isto važi i za Grčku i Italiju. To ima negativne posljedice u smislu održivosti i čini intervencije osjetljivim na probleme povezane s nacionalnim upravljanjem sredstvima EU, kao što su kašnjenja u provedbi, promjenjivi kapaciteti i komplikovana administracija i teška regulacija.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net/errc.org)

🔥0