Romi i Romkinje na pozicijama odlučivanja u Bosni i Hercegovini

Nedžad Jusić
Foto: Udar/Arhiva
Autor: Dalibor Tanić

Prije nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini su održani Opći izbori. Na samom početku predizborne kampanje, naša redakcija je poslala konkretna pitanja na adrese 20 političkih stranaka. Pitali smo šta su uradile do sada i šta će uraditi za poboljšanje života najbrojnije i najugroženije nacionalne manjine u BiH-Rome? 

Svega pet političkih stranaka je odgovorilo na naša pitanja. Ostale, uključujući one koje vladaju u posljednje dva desetlječa, (SDA, SDP, SNSD, HDZ, SDS) nisu bile zainteresirane da se bave pitanjima Roma. Vrlo je ambiciozno očekivati da u zemlji gdje postoji odsustvo zainteresiranosti stranaka za probleme Roma, nakon izbora, na pozicijama koje su po defaultu rezervirane za  stranačke kadrove, vidjeti te iste Rome i Romkinje za koje većinske stranke nimalo ne mare.

Dr. sci. Esad Bajtal, sociolog i politički analitičar, rekao je za naš portal da ukoliko nema drugog načina, onda bi Romi morali poduzeti i taj posljednji korak, misleći na formiranje političke stranke, te da snagom glasova pokušaju promjeniti vlastitu poziciju. S druge strane, Bajtal upozorava da nam zdrava logika govori da u ovoj zemlji ima previše stranaka i da bi eventualno formiranje romske stranke, bila zapravo logika nužde.

BiH vs. Ostali

Urednika Balkan Insight-a, Srećko Latal, podsjetio je na činjenicu da su Daytonski Ustav i njegove kasnije izmjene uspostavili BiH kao državu tri konstitutivna naroda, u kome su limitirana prava građana drugih etničkih, ili nacionalnih pripadnosti. On smatra da se ovakav Ustav koristi samo kao isprika da bi se u BiH zadržao postojeći politički sustav.

Srećko Latal (Foto: N1 screenshot)

„Princip korištenja nacionalnog ključa pri popunjavanju funkcija u gotovo svim nivoima javne službe je doveden do apsurda. Taj princip u suštini radi isključivo u interesu vladajućih političkih stranaka, čiji neki predstavnici mijenjaju svoju etničku pripadnost u zavisnosti od potrebe pozicije na koju ih je postavila njihova stranka. Službenici raspoređeni na svoje funkcije po ovakvom ključu (čast izuzecima) – od vozača ili čistačice, pa sve do ministra ili premijera -nisu lojalni niti svojoj zemlji, entitetu ili etničkim skupinama iz kojih dolaze, već su pretežno lojalni svom partijskom vođi“, objašnjava Latal.

Zbog ovakvog sustava, kako smo napisali na početku, vrlo je ambiciozno čak i pomisliti da se u nekoj od državnih službi nađe neki Rom, ili Romkinja koji su uposleni po javnom natječaju.

Latal smatra da je ovaj princip raspodjele funkcija u javnoj upravi apsolutno pogrešan i da vodi stalnom slabljenju BiH, a time i pogoršavanju životnog standarda svih njenih građana, jer kako kaže, BiH ne treba više Roma, Židova ili Talijana u svojim službama, već stručnjaci:
„BiH treba više stručnjaka koji će svoje poslove raditi na najbolji mogući način, u korist čitave zemlje i svih njenih građana, bez obzira na njihovu stranačku ili nacionalnu pripadnost.“

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥3