Novim projektom produženi boravak u OŠ Kuršanec za djecu romske nacionalne manjine

Foto: Grad Čakovec

Glavni cilj projekta je djeci romske nacionalne manjine osigurati dodatno učenje hrvatskog jezika. Osigurana im je besplatna prehrana i prijevoz.

Od ove školske godine u Osnovnoj školi Kuršanec provodi se projekt produženog boravka za djecu pripadnike romske nacionalne manjine. Cilj mu je djeci omogućiti dodatno učenje hrvatskog jezika te time postići bolje obrazovanje za romsku djecu koja pohađaju ovu školu.

Kako je na početnoj konferenciji projekta naglasio gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, Grad Čakovec je u 2018. godini bilo kao nositelj, bilo kao partner u projektima osigurao znatna sredstva za projekte koji se na provode na našem području. Jedan od tih je i ovaj projekt, vrijedan 807.483,74 kune.

– Njegova posebna vrijednost je u tome što su za provedbu zaposlena tri učitelja, a nabavljen je i namještaj, računala te ostala potrebna oprema koja će nakon završetka projekta ostati školi, rekao je Kovač te naglasio da ova škola muku muči s nedostatkom prostora te je odlučeno da se o trošku grada uz škole naprave dvije nove učionice. Prema procjenama stajat će oko pola milijuna kuna, a one će također nakon završetka projekta ostati školi.

– Osnovna škola Kuršanec jedina je redovna osnovna škola na području Grada Čakovca koja nema športsku dvoranu te u suradnji sa saborskim zastupnikom koji predstavlja i romsku nacionalnu manjinu, nastojimo već u idućoj godini pronaći izvore financiranja kako bi se ona, zajedno s pripadajućim prostorima, počela graditi, završio je Kovač, čestitavši partnerima na projektu Gradskoj razvojnoj agenciji ČAKRA i Osnovnoj školi Kuršanec.

Projekt je pobliže predstavila direktorica Gradske razvojne agencije ČAKRA Damira Vresk, naglasivši da je projekt u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Natječaj je bio raspisan na proljeće ove godine, a ugovor je potpisan krajem kolovoza. Projekt se provodi od početka školske godine, a trajat će 15 mjeseci. Osim samog produženog boravka, 45 djece drugih razreda koja su uključena u projekt, imaju i besplatnu prehranu te prijevoz.

– Glavni ciljevi projekta su organizacija produženog boravka uz učenje hrvatskog jezika s ciljem stvaranja preduvjeta za kvalitetnije obrazovanje, bolje ispunjavanje svojih školskih zadaća, i na kraju postizanje boljeg obrazovanja uspjeha učenika romske nacionalne manjine, završila je direktorica ČAKRA-e.

Ravnateljica Osnovne škole Kuršanec Marija Tepalović, rekla je da je produženi boravak izuzetno važan u organizaciji nastave, posebice kod učenika romske nacionalnosti. Oni, nažalost u svojim domovima često nemaju uvjete za normalno učenje i pisanje domaće zadaće te im je produženi boravak izuzetno važan. Također, posebna je vrijednost to što djeca mogu dodatno učiti hrvatski jezik, koji im nije materinji te tako lakše pratiti nastavu i usvajati gradivo.

Osnovnu školu Kuršanec u koju po upisnom području ulaze djeca iz naselja Kuršanec, Šandorovec, Novo Selo na Dravi, Totovec i Gornji Kuršanec pohađa 411 učenika, od čega je oko 80 posto romske nacionalnosti. Projekti poput ovog pomažu djeci u učenju, ali i kasnijoj lakšoj integraciji u zajednicu.

Izvor: emedjimurje.rtl.hr

🔥0