Sprovedeno istraživanje o životu Roma u Makedoniji

Predstavljanje studije
Foto: Facebook stranica “SONCE”
Autor: Asmir Husić

Međunarodno društvo za prava manjina  i Udruženja za demokratski razvoj Roma “SONCE”, nedavno su finalizirali studiju o životu Roma u Makedoniji. Romi danas predstvaljaju najbrojniju nacionalnu manjinu u Euvropi i unatoč tome, suočavaju se sa nizom problema koji su identični, bez obzira na zemlju porijekla. Problemi Roma današnjice, barem za donositelje odluka, mogu se svrstati u četiri područja: stambeno zbrinjavanje, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje.

Stotine Roma koji borave u Makedoniji obuhvaćeno je ovim istraživanjem, sve sa ciljem kako bi se prikupile svježe informacije o uvijek aktuelnoj diskriminaciji, nemaru institucija  te predrasudama koje se vežu za Rome. Kako bi se došlo do što kvalitetnijih podataka, u istraživanje su uključeni i Romi medijatori koji su zadobili povjerenje zajednice.

 „Pored spomenutog, cilj ovog istraživanja i njegove eventualne publikacije će služiti kako  bi privukle pažnju državnih i lokalnih institucija na predrasude i stigmu sa kojima se Romi suočavaju, iako postoje zakoni i odluke međunarodne zajednice koji zabranjuju diskriminaciju“, rekao je Ferro Samili, izvršni direktor Udruženja za demokratski razvoj Roma.

Medijatori su kroz aktivan terenski rad uspjeli doći do veoma konkretnih podataka koji ukazuju na jako ozbiljne probleme sa kojima se Romi suočavaju. Dva izdvojena segmenta u izvještaju (veoma slična onima sa kojima se i romska zajednica u BiH suočava), jesu neposjedovanje osobnih dokumenata, te znatno niži životni vijek (68 godina ), naspram životnog vijeka većinskog stanovništva (74 godine).

Svakako, priča tu ne završava, Romi u Mađarskoj se također suočavaju sa sustavnom diskriminacijom, te diskriminacijom kada se govori o pristupu određenim servisima i javnim objektima.

Studija izdvaja tri područja, kao ključne problemi, na koje se mora djelovati.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥0