Loš račun, proračun

Foto: vlada.gov.hr
Autor: Ivana Perić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je ovaj mjesec u Hrvatskom saboru Prijedlog državnog proračuna za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Proračunom za 2019. Vlada predviđa da će ukupni prihodi iznositi 136,1 milijardu kuna, a rashodi 140,3 milijarde kuna.

Međutim, ono što je za Phralipen posebno bitno spomenuti u ovom novom prijedlogu proračuna, jesu pitanja nacionalnih manjina. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je na sjednici 20. studenog u tom kontekstu Prijedlog državnog proračuna.

Pozitivnim se ocijenilo što su planom za 2019. godinu predviđeni rashodi za poticanje obrazovanja nacionalnih manjina u iznosu od 2.400.000.00 kn,  što je 1,3 posto više nego u planu za 2018. godinu. Međutim, taj je isti plan za 2018. godinu rebalansom povećan za 28,2 posto, stoga možemo reći da ovo nije nikakav napredak i zapravo se radio o svojevrsnom rezu upakiranom u povećanje.

Povećana su i sredstva za aktivnosti vezane uz posebne programe obrazovanja nacionalnih manjina, srednjoškolske stipendije za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, pomoć u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, itd.  Vezano uz potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 38.657.227 kuna, 7 posto više od plana za 2018 . godinu.

Na odboru je istaknuta primjedba na predviđena sredstva za zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine, a koja se distribuiraju preko jedinica lokalne samouprave koje ne koriste tu stavku proračuna. Valja se podsjetiti i da dio toga spada u problematične javne radove, o kojima smo već pisali.

Također je iznesena primjedba na način distribucije sredstava za stipendije za pripadnike romske nacionalne manjine koja se financiraju preko Nacionalne zaklade, a isplaćaju se na kraju umjesto na početku školske godine.

Te primjedbe vrlo dobro ilustriraju, na primjeru malenog dijela proračuna, kako nije dovoljno samo popisati određene stavke i pokraj njih staviti iznose. To zapravo ne znači ništa, ukoliko ne znamo kada će se, kako, na koji način (i hoće li uopće) određeni programi provoditi i sredstva dodjeljivati.

Odbor je na kraju, unatoč primjedbama, sa 6 glasova za i 3 protiv glasao za donošenje Državnog proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. To pak ilustrira kako funcionira politika.

Cijeli Tekst pročitajte ovdje.

Izvor: phralipen.hr

🔥0