BIH: Održana završna konferencija projekta “Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome”

Andrea Žeravčić
Foto: Save The Children/Facebook

Određeni broj djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa osnovnu školu iz različitih razloga, najčešće siromaštva, disfunkcionalnih porodica, nasilja u porodici, zanemarivanja djece, života u udaljenim krajevima, odlaska roditelja na privremeni rad u inostranstvu, iako zakon kaže da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno.

“Save the Children” se bavi ovim problemom kroz više projekata, a danas je održana završna konferencija projekta “Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome” koji se od 2016. godine provodi u Bosni i Hercegovini (BiH) i u Srbiji.

Cilj projekta je da se spriječi odustajanje djece od obaveznog školovanja, da se motivišu ne samo da završe osnovnu školu već i da nastave školovanje, jer svako dijete zaslužuje dobar početak i jednake šanse.

Projektom je obuhvaćeno 1.657 djece, 3.372 roditelja, 28 škola i 1.149 nastavnika i nastavnica. Sveobuhvatne aktivnosti usmjerene su kako na konkretnu pomoć djeci, u vidu užina, školskog pribora i prijevoza u školu, pa do radionica za roditelje i nastavno osoblje, uključujući formiranje i Kutaka za roditelje u svih 28 škola.

– Danas govorimo o rezultatima ovog trogodišnjeg projekta, ali i zadacima koji ostaju nadležnim institucijama kako bi se osiguralo da se sve ono što je urađeno u protekle tri godine sada i sistemski riješi, kroz referalne mehanizme. Jedan Potokol o interresornoj saradnji urađen je za cijelo područje Federacije BiH, a sada se očekuje da kantonalne vlasti na područjima gdje smo radili taj Protokol prilagode svojim okruženjima i da ga potpišu sa predstavnicima ministarstava i drugih institucija. Potrebno je da se radi na interresorni način, jer ovo nije problem kojim treba da se bave samo obrazovne vlasti, već i drugi resori, socijalni sektor, obrazovni, sektor zdravstva, i samo na taj način se može osigurati dugoročniji efekat – ističe direktorica “Save the Children” za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Projektom je pružena direktna podrška djeci iz osjetljivih grupa kroz užine, prevoz i školski pribor. Osim direktne materijalne podrške, projekat podržava djecu i kroz uključivanje njihovih roditelja i porodica putem specijalno osmišljenih edukacija u cilju unapređenja roditeljskih kompetencija.

U nekim područjima BiH otišlo se i korak dalje, te je djeci omogućeno da nadoknade propušteno.

– U Tuzlanskom kantonu fokusirali smo se na osnovno pravo na obrazovanje, projekat namijenjen djeci koja su prerasla svoje generacije, djeci koja su bila van obrazovnog sistema i onda im je data jedna mogućnost, da za jednu školsku godinu završe dva razreda, tako da su djeca koja nisu bila uključena u školski sistem, koja su bila na ulici, na taj način vraćena u školske klupe – kaže predstavnik OŠ “Kreka” Tuzla Damir Gazdić.

Projektom se pokazalo da boljom podrškom djeci, porodicama i školama može se spriječiti rano napuštanje školovanja.

– Približili smo roditelje školi, počeli su češće da dolaze, da sarađuju sa školom, a i djeca su bila zadovoljna što su roditelji prisutni u školi mnogo više nego do sada – smatra nastavnica razredne nastave u Prvoj osnovnoj školi Bugojno Fatima Teskeredžić.

Izvor: portal-udar.net

 

🔥2