Savjet za nacionalne manjine objavio je Javni poziv za prijavu programa kulture autonomije nacionalnih manjina

Foto: pixabay.com
Autor: Phralipen

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske objavio je Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini – potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa.

Aplikacija za prijavu programa nalazi se na službenim internetskim stranicama Savjeta, a potvrdu prijedloga programa iz aplikacije treba poslati s povratnicom na adresu Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske(Mesnička 23, Zagreb) s naznakom “ZA JAVNI POZIV”.

Potvrdu prijedloga programa iz elektronske aplikacije sa potpisom odgovorne osobe za zastupanje i izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su upisani podaci u aplikaciji istiniti šalje se zajedno sa obaveznim prilozima:

  1. Original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba ne stariji od mjesec dana
  2. Financijski plan prihoda i rashoda realizacije programa za raspisano vremensko razdoblje (kalendarska godina)
  3. U slučaju da usruga ili ustanova nacionalne manjine u zadnje tri godine nije bila sufinancirana preko Savjeta za nacionalne manjine treba dostaviti dokaze o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju (fotografije sa nastupa i manifestacija, objavljenih priloga – članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo sa kratkim obrazloženjem i opisom)

 Rok za podnošenje prijedloga programa je do 24. prosinca  2018. godine.

Izvor: phralipen.hr

🔥1