Makedonski sud je presudio protiv bazena Dovledzik zbog diskriminacije protiv Roma

Foto: ERRC
Preveo: Romski Portal/Čedo Todorović

Osnovni sud u Bitoli, Makedonija, je presudio da bazeni u gradu je izravno diskriminirao pripadnika romske manjine tako što su mu u ljeto 2017. zabranili ulazak na bazene zbog zbog etničke pripadnosti romskoj manjini. Sud je naložio da bazen Dovledzik prestane s praksom zabranjivanja ulaska Romima na bazene i da plate novčanu kaznu od 60.000 makedonskih denara (977 eura) Fikri Jasharovu, 37-godišnjem pripadniku romske manjine koji ih je tužio uz potporu europskog Centraza prava Roma (ERRC), objavio je ERRC na svojoj web stranici.

Fikri i ostalim Romima s kojima je bio, im je bilo rečeno da im nije dopušteno ulaziti na bazene zbog sigurnosti jer su imali upute da nepuštaju Rome u krugu bazena. ERRC je tijekom ljeta proveo testiranje diskriminacije koja uključuje šest romskih i četiri ne-romskih ispitivača, te ta ispitivanja su bila podnešena Sudu kao dokazni materijal. Svim ispitivačima koji su bili ne-romi im je bio dopušten ulazak na bazene, dok ispitivačima koji su bili Romi, njima je bio zabranjen ulazak na bazene.

“Osjećao sam se vrlo razočaran i ponižen u isto vrijeme”, rekao je Fikri o incidentu. Međutim, nije se iznenadio pristupu sigurnosnih stražara, kaže on jer “u Bitoli postoji široko rasprostranjena diskriminacija kada je riječ o nama Romima. Ova presuda kaže da “Romi ne bi trebaju biti više diskriminirani” i naravno da će imati pozitivan učinak za nas Rome u Bitoli”.

ERRC vodi zaseban slučaj pred Sudom u Bitoli, tvrdeći da testiranje dokazuje da bazen diskriminira cijelu romsku zajednicu u gradu. Ovaj slučaj trenutačno čeka presudu.

“Romima se rutinski uskraćuje pristup javnim prostorima u Europi”, izjavio je predsjednik ERRC-a, Ðorđe Jovanović. “Gotovo svaki Rom sa kojom razgovarate će imati neko iskustvo da kaže da nisu mogli biti negdje zbog svoje etničke pripadnosti. U pubovima, parkovima, bolnicama, supermarketima ili bazenima – politika ‘nema Cigana’ je prečesto norma i jedan od najvidljivijih izraza anticiganizma. Ovakve presude su važne da izazivu rasističke ideje da mi Romi ne pripadamo tim mjestima.

🔥1