Poziv na trening radionicu o neformalnom obrazovanju i radu sa mladim Romima u Republici Hrvatskoj

Trening se nastavlja na radionicu organiziranu u studenom 2017.g. u Zagrebu, od strane Vijeća Europe u partnerstvu s hrvatskim udrugama mladih Roma, kao i redovite aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s mladim pripadnicima nacionalnih manjina, osobito romske nacionalne manjine. Sudionici su izrazili potrebu za kontinuiranim obrazovanjem i treninzima u područjima koja im pomažu razviti vještine, kompetencije i dobiti iskustva i time omogućuju učinkovit rad i mobilizaciju mladih kako bi unaprijedili sudjelovanje mladih Roma diljem Hrvatske.

Ovaj program treninga je organiziran u partnerstvu s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Opći cilj radionice je kod sudionika razviti kompetencije i vještine za obavljanje aktivnosti koje uključuju visoko kvalitetno neformalno obrazovanje, treninge i rad s mladim Romima s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti u kontekstu Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi su:
– Osposobiti sudionike za osmišljavanje, provedbu i evaluaciju neformalnog obrazovanja i treninga, uz fokus na mlade Rome;
– Sudionici će steći znanja, vještine i stavove potrebne za osmišljavanje interkulturalnih procesa u neformalnim kontekstima;
– Poduprijeti neformalnu mrežu djelatnika koji rade s mladima i trenera te razviti njihove kapacitete kako bi unaprijedili participaciju i uključivanje mladih Roma;
– Razviti ideje i aktivnosti koje će slijediti nakon treninga;
– Osigurati prostor za poduku o okviru Vijeća Europe u odnosu na kvalitetan rad s mladima, politikama za mlade, neformalno obrazovanje i sudjelovanje mladih.

Kompetencije koje se stječu tijekom treninga

Trening je kreiran tako da sudionicima omogući stjecanje sljedećih kompetencija:
– Razumjeti izazove i potrebe mladih Roma iz različitih perspektiva (ljudska prava, socijalna pitanja, zajednica itd.), i sposobnost za pronalazak efektivnih rješenja za potporu pojedinačnom i grupnom razvoju;
– Razviti vještine kritičkog razmišljanja i kapaciteta za sposobnost višestrukih perspektiva na situacije s kojima su mladi suočeni;
– Neformalno obrazovanje i obrazovanje o ljudskim pravima i njihova primjena i potpora socijalnom uključivanju, aktivnoj participaciji i zaštiti ljudskih prava;
– Steći sposobnost suradničkog i timskog rada;
– Razumjeti različite instrumente promocije i zaštite ljudskih prava i mogućnost povezivanja s položajem romskih zajednica;
– Osposobiti se za uporabu obrazovnih resursa i alata Vijeća Europe (COMPASS, Mirrors, itd.) te moći prilagoditi ih lokalnim problemima, različitim kontekstima i potrebama ciljanih skupina.
Strateški ciljevi treninga za mlade:
– Podržati razvoj nove generacije vođa mladih Roma, trenera i djelatnika s mladima koji će raditi u smjeru osnaženja zajednice i društvene integracije mladih Roma u Hrvatskoj;
– Naći poveznice između mladih Roma i relevantnih postojećih prilika kao dijela općih politika za mlade i politike za uključivanje Roma u Hrvatskoj;
– Promicati rad i pristupe Vijeća Europe u području mladih, kao i one iz projekta Akcijskog plana za mlade Rome, uz poseban fokus na izgradnji snažnijeg pokreta mladih Roma te omogućiti sudjelovanje mladih na lokalnoj i područnoj razini;
– Zagovarati ljudska prava i prava romskih zajednica.

Metodologija

Program se sastoji od:
– 22. – 25. studenog (rezidencijalni trening – radionica organizirana u Mariji Bistrici (Republika Hrvatska) fokusirana na razvoj kompetencija sudionika;
– Praktična faza – sudionici će planirati, voditi i ocijeniti aktivnosti treninga ispunjavajući kriterij kvalitete, sukladno diskusiji tijekom radionice i kao odgovor na izazove i potrebe zajednica mladih Roma u Hrvatskoj. Svaki sudionik će se osvrnuti na svoj rad i tražiti načine kako ga poboljšati.

Radionica će se temeljiti na principima i metodologiji neformalnog obrazovanja, ljudskih prava i interkulturalnog dijaloga. Sudionici će proći kroz iskustveno učenje koje će omogućiti osvrt na individualnoj i konceptualnoj razini uzimajući u obzir okruženja iz kojih sudionici dolaze.

Profil sudionika
Trening će okupiti 20 sudionika i otvoren je mladim Romima i mladim ne-Romima, aktivistima, vođama mladih, odgajateljima, osobama koje rade s mladima, volonterima, predstavnicima organizacija civilnog društva i svim zainteresiranim za promicanje i podršku sudjelovanju i socijalnoj uključenosti mladih Roma.

Sudionici trebaju biti:
– stanovnici Republike Hrvatske
– između 18 i 30 godina starosti (iznimke su moguće)
– povezani s romskom zajednicom
– uključeni u rad ili zainteresirani za rad s mladim Romima iz Hrvatske
– imati jasnu ideju i biti predani organizaciji obrazovnih i trening aktivnosti sa zajednicama mladih Roma
– obvezati se na sudjelovanje u svim fazama treninga
– biti zainteresirani za učenje i umrežavanje sa sudionicima

Vijeće Europe pozdravlja prijave svih kandidata koji ispunjavaju navedeni profil, bez obzira na spol, invaliditet, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili socijalno podrijetlo, boju, vjeru ili seksualnu orijentaciju.

Kako se prijaviti
Zainteresirani kandidati moraju poslati ispunjenu prijavnicu u word formatu (u privitku), e-poštom Maja Brkić, [email protected] najkasnije do 10. studenog, u 18:00 sati.

Za više informacija o treningu molimo kontaktirajte: Maja Brkić, [email protected] ili Denis Durmish, [email protected].

Organizatori će odabrati do 20 sudionika uzimajući u obzir njihovu motivaciju, potrebe za učenjem, očekivanja i planove da djeluju kao treneri, edukatori ili rade s mladima. Selekcija će se provesti poštujući spolnu jednakost, raznolikost profila i organizacija, zemljopisnu zastupljenost i raznolikosti grupa romskih zajednica.

Praktični i financijski uvjeti:
– Radni jezik treninga je hrvatski jezik.
– Organizatori treninga pokrivaju troškove puta, smještaja i obroka.

Sudionici trebaju doći u Zagreb, 22. studenog ujutro (prije 10:00 sati), odakle će biti organiziran prijevoz za Mariju Bistricu. Povratak za Zagreb planiran je 25. studenog poslijepodne.

Za više informacija kliknite ovdje.

🔥2