BIH: Prezentacija Izvještaja o provođenju politika za uključivanje Roma

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji sa Vijećem za regionalnu suradnju (RCC) nastavlja s organiziranjem foruma za javni dijalog. Forum će se održati 28.09.2018. godine u Sarajevu.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je inače ključna institucija koja prikuplja, sistematizira, ažurira i analizira podatke o realizaciji aktivnosti koji se odnose na integraciju Roma u BiH. Podatke prikupljaju od institucija koje realiziraju grantove, uključujući i romska udruženja, lokalne koordinatore i romske medijatore.

Usvajanjem Akcijskog plana za rješavanje problema Roma iz područja zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma 2017-2020. kao sastavni dio istoga je navedeno da će se sačinjavati na godišnjem nivou izvještaj o realizaciji javnih politika država učesnica koje se odnose na integraciju Roma.

Cilj Foruma je da se javno prezentuira Izvještaj o provođenju politike za uključivanje Roma do 2017. godine (Progress Report koji možete naći u linku ispod), kao i diskusija oko Operativnih zaključaka sa Seminara o inkluziji Roma iz 2018. godine.

Ovom događaju, prisustvovat će  brojni predstavnici/ce institucija, diplomatskih predstavništva, lokalnih samouprava, međunarodnih i nevladinih organizacija.

Izvještaj o provođenju politika za uključivanje Roma do 2017.godine: https://www.rcc.int/romaintegration2020/docs/82/progress-report-bosnia-and-herzegovina-for-2017

Izvor: portal-udar.net

🔥2