Objavljeno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Romski jezik i kultura – model C

Foto: Pixabay
Autor: Phralipen

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Romski jezik i kultura – model C. Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 29. kolovoza do 28. rujna 2018. godine na poveznici.

Ciljevi kurikuluma teže izgradnji školske kulture koja poštuje različitost i teži inerkulturalizmu i inkluzivnosti, stoga će njegova provedba biti u potpunosti uspješna jedino ako se elementi kurikuluma predmeta Jezik i kultura romske nacionalne manjineintegriraju u školske kurikulume kako bi pojedino školsko okruženje doživjelo pozitivne promjene u situaciji u kojoj su pripadnici romske nacionalne manjine u riziku od isključenosti.

Foto: esavjetovanja.gov.hr

U Republici Hrvatskoj se realiziraju tri temeljna oblika organiziranja nastave na jezicima nacionalnih manjina i posebni programi, a model C obuhvaća njegovanje jezika i kulture kroz nastavu iz jezika i književnosti nacionalne manjine, povijesti, zemljopisa, glazbene i likovne kulture.

Naime, za odnos prema Romima interkulturalni pristup je posebno značajan, jer su dosadašnji kontakti bili opterećeni usvojenim stereotipima, nedovoljnim poznavanjem romske kulture i rijetkim susretima. Položaj manjine za Rome u Hrvatskoj znači i disperziju na cijelome državnom području, periodične, sezonske migracije zbog obavljanja poslova, život u malim, izoliranim zajednicama u predgrađima ili zasebnim naseljima, navodi Neven Hrvatić u svom radu Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima.

Predmetni prijedlog Kurikuluma materinskog jezika i kulture za romsku nacionalnu manjinu izrađen je za tri sata tjedno što odgovara 105 sati godišnje, a broj sati se može proširiti do maksimalno pet tjedno, ovisno o potrebi romske nacionalne manjine i mogućnosti financiranja osnivača.

Izvor: phralipen.hr

🔥1