Romkinje za države bez nasilja nad romkinjama

Foto: Ethel Brooks

Predsjedavajuća Odbora ERRC-a (Europskog centra za prava Roma) Ethel Brooks početkom srpnja ove godine, iznijela je stav koji se bavi rješavanjem problem nasilja nad ženama. U moćnom obraćanju koje se bavi prisilnom sterilizacijom, prinudnim iseljenjem i institucionalnim nasiljem nad Romima, ona je pozvala na gender mainstreaming i intersekcijski pristup za prevazilaženje rasizma i marginalizacije:

“Mi, Romkinje u regiji OSCE-a, podložne seksualnom nasilju, nasilju u porodici i trgovini ljudima, često smo bez zaštite i bez pomoći, jer većina nasilja-bez obzira da li dolazi iz, ili izvan naših zajednica – uokvirena su kao “kultura”. Mi se moramo skloniti od ove opasne tvorevine, koju često podržavaju države članice i vlast… Romi su država članica OSCE-a doživjeli kao počinitelje rodnog i intersekcionog nasilja-od granične kontrole do zadržavanja osobnih dokumenata, odbijanja mogućnosti za jednako liječenje, uznemiravanje policije i policijsko nasilje. Kako bi se postigla zaštita Roma i Sinta, žene i djeca, invalidi i svih ostalih, moramo uključiti rod, razumjeti rasno odvajanje i marginalizaciju, te primijeniti intersekcijski pristup ovom radu”.

Poštovani,

Intersekcijska ranjivost Romkinja je evidentirane u cijeloj regiiji OSCE-a, uzimajući u obzir različite oblike u različitim kontekstima. Romkinje i u regiji OSCE-a su podvrgnute rodno zasnovanom nasilju koje je povećano rasizmom, socijalnom i ekonomskom isključenošću i diskriminacijom, zasnovanom na sposobnostima, seksualnosti i državljanstvu. Dok su države učesnice odgovorne za zaštitu svojih građana i pružanje usluga onima na koji su oštećeni od strane državnih i nedržavni aktera, one često zatvaraju oči pred diskriminacijom i nasilje sa kojim se suočavaju Romkinje.

Naročito je u Odluci (br. 4/13) ponovo potvrđena obaveza OSCE-a u vezi sa Romima, između ostalog, istaknuto je: “Da su Romi i dalje cilj i meta rasizma i motivisanog nasilja u regiji OSCE-a… Romkinje i djevojčice su naročito podložne višestrukim oblicima diskriminacije, kao i nasilju i uznemiravanja; Prava Romkinja, ravnopravnost muškaraca i žena, posebno treba podržati i promovisati državnim politikama i institucijama, uz aktivno uključivanje Romkinja.

Cijeli članak pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

0