Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na završnoj konferenciji predstavio projekt težak 679.278,35 eura

Foto: Phralipen
Autor: Andrea Šimek

Projekt “Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma” koji provodi Ecorys Hrvatska d. o. o. i udruga Centar za mirovne studije u korist Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, stigao je do samoga kraja. 11. srpnja 2018. godine u Hotelu International u Zagrebu održana je završna konferencija i predstavljanje rezultata projekta, kako navode iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ukupne vrijednosti 679.278,35 eura.

Istraživanje koje je provedeno u sklopu projekta imalo je za cilj prikupljanje baznih podataka o romskoj populaciji u Republici Hrvatskoj, kako bi se omogućila uspostava učinkovitog i transparentnog sustava praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pratećih Akcijskih planova te kreiranje budućih intervencija za poboljšanje životnih prilika romske nacionalne manjine temeljenih na dokazima. Rezultati samog istraživanja omogućuju praćenje učinka planiranih javnih politika, strategija i mjera koje provode tijela javne vlasti na ciljanu populaciju. Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka” koja je također predstavljena na završnoj konferenciji.

“Tako je prvi razlog pokretanja cjelokupnog projekta, ali prije svega istraživanja koje čini njegovu ključnu aktivnost bilo: definirati polazne tj. baz6ne podatke od kojih ćemo mjeriti učinke ne samo ukuonih nacionalnih, nego i regionalnih pa i lokalnih intervencija u budućem razdoblju”, istaknuo je u spomenutoj publikaciji ravnatelj ULJPPNM-a, Alen Tahiri.

Veljko Kajtazi saborski zastupnik pozdravlja projekte ovakvih i sličnih karaktera, no ističe i par problema.

“Moram istaknuti kako ove podatke dobivamo prekasno. Strateški dokumenti za Rome postoje gotovo dvadeset godina, problemi su davno detektirati, ali do danas te dobre želje nismo uspjeli preslikati u zakone i javne politike.”

U sklopu projekta održan je niz od tri edukacije za korištenje on-line alata za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pratećeg Akcijskog plana. Na svakoj edukaciji sudjelovali su predstavnici tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te predstavnici romskog civilnog društva. Među njima sudjelovao je i Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” sa svojim članovima.

Rezultati koji su predstavljeni na konferenciji predstavljaju znanstveni dokaz, a ne nagađanja posebne ugroženosti romske nacionalne manjine, a svaka odgovorna vlast nakon takvih podataka mora uvesti i provesti posebne mjere kako bi takvo stanje izmijenila.

Izvor: phralipen.hr

0