80 posto djece odvojene od roditelja dolaze iz romskih obitelj

Foto: Ilustracija
Autor: Asmir Husić

Za većinu Europljana je veliki šok kada čuju o sramotnim kršenjima ljudskih prava u svijetu, od zarobljavanja žena koje su imale pobačaja u El Salvadoru, pa do proganjanju čitavih etničkih skupina – poput Rohingyasa u Mianmaru.

Volimo misliti na sebe, Europljane, kao ljude koji pokazuju primjer ostatku svijeta, kada su u pitanju ljudska prava, jednakost i nediskriminacija.

Međutim, čini se da smo spremni prihvatiti situaciju sličnu apartheidu prema našim romskim sugrađanima i sustavnu diskriminaciju, koja ponekad može biti nenamjerna – zanemarivanje i diskriminacija od političara i službenika koji bi trebali raditi za dobrobit naroda.

Stvarno je šokantno vidjeti koliko daleko donositelji odluka mogu gurati svoje stavove, dok niko, pa ni oni sami, ne shvataju koliku diskriminiraju i narušavaju osnovna ljudska prava etničkim skupinama.

Jedan od najnovijih, ali desetljećima u Europi poznat trend, jeste odvajanje romske djece od roditelja, na temelju socijalnog statusa i siromaštva obitelji i naravno na osnovu predrasuda prema Romima.

Ova praksa, koja je prijavljena u nekoliko zemalja članica EU, jasno je kršila Konvenciju o pravima djeteta, Povelju o osnovnim pravima, Direktivu o ravnopravnosti spolova i osnovne  vrijednosti Europske unije, ali na neki način stavljanje romske djece u institucije za zaštitu djece, prikazano je kao “društveno opravdana”, mjera država koja djeluju i primjenjuje se “u najboljem interesu djeteta”. Sudbina djece u ovim institucijama takođe je poznata.

Mnogi izvještaji ukazuju koliko često djeca u Institucijama za zaštitu djece u Mađarskoj završavaju kao žrtve seksualnog nasilja, prostitucije, zloupotrebe droga i tako dalje, a ova neprihvatljiva praksa se i dalje nastavlja.

Mađarska je jedna od zemalja koje su veoma poznate po odvajanju romske djece iz njihovih porodica. Europski centar za prava Roma istražuje postotat romske djece u službama za zaštitu desetlječima.

Prema njihovim najnovijim nalazima, u okrugu u Nogradu u Mađarskoj, 80 posto djece odvojene od roditelja dolaze iz romskih obitelj, iako Romi predstavljaju samo 20 posto stanovništva u okrugu.

Zbog toga je Europski centar za prava Roma nedavno podnio tužbu protiv ministarstva ljudskih resursa Mađarske:

„Kao članovi Europskog parlamenta, mi smo veoma zabrinuti zbog toga i želimo da zaustavimo romsku djecu od nezakonitog smještaja u brigu zbog diskriminacije.“

Cijeli članak pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

2