BIH: Romska kultura mora se smjestiti tamo gdje pripada – u tradiciju

Škola romologije u Novom Sadu, tečajevi romskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, izučavanje romistike – znanosti o romskom jeziku, kulturi i povijesti u okviru Odsjeka za indologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izučavanje romskog jezika i kulture na univerzitetima u Makedoniji…

BiH bi se uskoro mogla naći u društvu zemalja u najbližem susjedstvu u kojima je izučavanje romskog jezika i kulture uvedeno u obrazovni sustav. Zahvaljujući inicijativi koja je potekla iz  Centra za jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu, od sljedeće godine u nastavu bi mogao biti uveden predmet Književnost, jezik i kultura Roma u BiH.

Iako je odluka o uvođenju romskog jezika i kulture u bh. obrazovni sustav na ovaj način donesena još 2013. na Senatu UNSA, do sada nije zaživjela. Nakon pet godina, ukoliko svi, pa i financijski uslovi budu ispunjeni, romsko naslijeđe uskoro bi konačno moglo naći mjesto i u bh. obrazovnom sustavu.

Profesorica Amira Sadiković, voditeljica Centra za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, za Udar objašnjava da bi ovaj predmet trebao biti na vanjskoj listi izbornih predmeta, što podrazumijeva da bi ga osim studenata Filozofskog fakulteta mogli slušati i studenti drugih fakulteta UNSA. Studentima će se za slušanje i polaganje uračunavati bodovi za određenu akademsku godinu, a predmet će najvjerovatnije biti realiziran na Odsjeku za književnost naroda BiH:

– Mi znamo kako Romi u BiH žive, iz medija uglavnom, ali to nije poznavanje romske kulture. Romi su najveća žrtva stereotipa u našoj zemlji. Sustavno se prema njima odnosi sa nipodaštavanjem, ne govori se javno o romskoj kulturi, jeziku, stvaralaštvu… a oni su dio tkiva ove zemlje, bez obzira kako ih ustav definirao. Sve što se u BiH trenutno radi za Rome je ograničenog trajanja i dometa. Zbog toga romski jezik i kulturu treba uvesti kao mainstream edukaciju da bi se tome pristupilo organizirano. Ovo je jedan od načina da krenemo sa tim – kaže profesorica Sadiković.

Kako pojašnjava, u Evropi se odmaklo u akademskom izučavanju romskog jezika u visokom obrazovanju:

 Mi moramo obrazovati i nastavnike kako bismo imali uslove za realizaciju uvođenja u sustav. Predmet će imati lingvistički, kulturološki i filološki dio. Na taj način romska kultura i jezik smještaju se tamo gdje i pripadaju – u tradiciju. Kada romski jezik smjestite u škole dajete ljudima osjećaj vrijednosti i da jesu građani ove zemlje, kada djeca budu imala isti status, znanja i vještine koje će pomoći da romska kultura i tradicija postanu dio obrazovanja i sistema –  tada se odnos počinje mijenjati.

Ljudi u BiH ne poznaju romsko književno stvaralaštvo, bez obzira da li se radi o književnosti na romskom ili ne, kaže naša sugovornica. Govori se nekoliko varijanti a ni sami lingvisti ne poznaju dovoljno romski jezik. Nema mnogo onih koji mogu reći nešto više o romskoj kulturi i jeziku. Jedna od njih svakako je Hedina Tahirović-Sijerčić, koja će biti gostujuća predavačica na ovom predmetu, te znanstveno i akademski odgovorna za nastavu za taj predmet.

„Kulturu jednog naroda možete izraziti i putem jezika. Ukoliko vam jezik odumre, naravno da se ne možete prezentovati, a to se desilo nama Romima” – rekla je u jednom od obraćanja Tahirović-Sijerčić, govoreći o značaju ove inicijative.

Ostvarenjem ove inicijative jedna ogromna kulturna produkcija koja postoji u BiH ali je zanemarena, bit će uvedena u sustav. Romi su prirodom stvari dvojezični – u porodici kreću sa romskim koji se ne podržava i razvija tokom školovanja – obrazlaže profesorica Sadiković:

– Jeziku treba aktivnije pristupiti tako da se mladi obrazuju kroz taj jezik.

Koliko je ova incijativa važna za izučavanje kulture Roma i njegovo pozicioniranje toliko bi u budućosti mogla biti važna za populariziranje romskog jezika i pružanje mogućnosti onima koji žele da nauče jezik. Obrazovni kadar mogao bi prenositi znanje zainteresiranima.

Cijeli članak pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥3