Podrška romskoj djeci kroz mrežu REYN Hrvatska

Foto: Facebook/Reyn-Hrvatska
Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

“Da bi se odgojilo dijete, potrebno je cijelo selo”, kaže stara poslovica. Ova je poslovica još više primjenjiva na ranjivu djecu, onu koja zbog uvjeta u kojima odrastaju ili drugih razloga nisu ravnopravna u različitim okolnostima. Kad govorimo o neravnopravnom položaju djece, posebno se ističu djeca Romi koja su često već u svojoj ranoj i predškolskoj dobi stavljena u neravnopravan odnos u odnosu na ostalu djecu po nekoliko osnova. Oko 50% romske djece predškolske dobi u obiteljima primatelja pomoći za uzdržavanje oskudijeva u većini stvari koje su nužne za dječji razvoj. Tri do četiri romske obitelji primatelja pomoći za uzdržavanje s djecom predškolske dobi živi u dugotrajnom siromaštvu (UNICEF, 2014), a djeca Romi izložena su društvenim stereotipima i predrasudama u zajednici kojoj pripadaju, što značajno loše utječe na razvoj njihova samopouzdanja.

Zbog ovih i mnogih drugih izazova s kojima se tijekom svog djetinjstva susreću djeca Romi, a kako bi im se pružila podrška u zaštiti njihovih prava i podrška u razvoju njihova punog potencijala, u Hrvatskoj je u veljači 2015. Pučko otvoreno učilište Korak po Korak (PUO Korak po Korak) u suradnji s partnerskim organizacijama Udrugom za obrazovanje Roma UZOR i Međunarodnom organizacijom Korak po Korak pokrenulo Mrežu podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska.

Osnovni cilj mreže jest izgradnja snažnog i aktivnog partnerstva među profesionalcima, paraprofesionalcima i obrazovnim institucijama za podršku uključivanja romske djece u kvalitetno obrazovanje. Mreža trenutno okuplja 287 članova, oko 40 institucija i 205 pojedinaca – punih članova, kao i prijatelja REYN-a koji, poput svih ostalih članova, podržavaju REYN-ovu misiju, ali za razliku od njih ne rade izravno s djecom. Specifičnost ove mreže jest promoviranje intersektorske suradnje, pa ona istovremeno okuplja i odgojno-obrazovne djelatnike, djelatnike iz područja socijalne skrbi, zdravstvene djelatnike i druge.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: phralipen.hr

🔥1