Udruženje Roma „Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H održalo sastanak sa upravom Hrvatskih voda Slavonski Brod

Foto: Čedo Todorović

Autor: Romski Portal

Dana 16.05.2018 godine, Robert Radić predsjednik Udruženja Roma „Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H i Čedo Todorović, član Udruženja Roma „Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H, su održali sastanak sa pročelnicima iz Hrvatskih Voda u Slavonskome Brodu i direktorom Hrvatskih Voda u Slavonskome Brodu. Tema sastanka je bio problema rješavanja legalizacije objekata.

Robert Radić je prisutnim iznio problem legalizacije objekata u novom dijelu romskog naselja M.O „Josip Rimac“ u Slavonskome Brodu i u Novoj Gradiški u ulici Gaj. Robert Radić je naveo da se mještani u romskome naselju suočavaju sa odbijenicama legalizacije objekata zbog ucrtanog kanala Hrvatskih voda u katastarskom planu, a na terenu uopće ne postoji. Zbog navedenog problema direktor Hrvatskih Voda u Slavonskome Brodu, gdin Davorin Piha je naveo da su Hrvatske vode svjesne tog problema te da su prema Ministarstvu državne Imovine poslali dopis da se Hrvatske Vode u Slavonskome Brodu odriču korištenja tog javnog dobra, a što se tiče rješavanja problema U Novoj Gradiški u Ulici Gaj, zbog 4 objekata koji su izgrađeni uz sami uz sami kanal, taj problem će se rješavati objekat po objekat.

🔥0