Studenti javnog zdravstva Sveučilišta u Georgiji, SAD u posjeti Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Foto: Robert Radić

Autor: Romski Portal

U Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije od 16.05.2018-19.05.2018. boraviti će studenti javnog zdravstva Sveučilišta u Georgiji, USA. Djelatnici Zavoda upoznati će ih sa organizacijom rada u Zavodu i najvažnijim javnozdravstvenim problemima na području Brodsko-posavske županije i grada Slavonskoga Broda. Povodom posjete i boravka studenata našoj županiji, poziv su dobili Robert Radić, predsjednik Udruženja Roma „Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H i Čedo Todorović, član Udruženja Roma „Ludari“ Rumunjskog porijekla.

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije je predložilo da predstavnici romske zajednice u Slavonskome Brodu kažu sa kojim se problemima romska zajednica suočava. Upravo na taj prijedlog Čedo Todorović, je dana 17.05.2018 godine održao prezentaciju na engleskom jeziku o kvaliteti života romske zajednice u slavonskome Brodu i u R.H. Čedo Todorović, je tijekom prezentacije napomenuo da se Romi suočavaju sa problemima na više područja, krenuvši od kvalitete života u romskim naseljima, zdravstvenima problemima, problemima u zapošljavanju, obrazovanju, socijalnim problemima i infrastrukturi.

U području kvalitete života, Čedo Todorović je napomenuo da 95% Roma žive od zajamčene minimalne naknade koja nije dovoljna za podmirenje životnih potreba te da romska zajednica živi na rubu siromaštva. Napomenuo je da vlada velika nezaposlenost, te da Romi imaju problema sa predrasudama pojedinih poslodavaca te ne žele zaposliti Rome. Ako se Romi i zaposle to su najčešće građevinska zanimanja, i pretežito se radi na terenu, te ne dobiju zarađenu plaču, ali se taj problem ne odnosi samo na romsku zajednicu već i na većinsko stanovništvo koje rade u građevinskim zanimanjima. Napomenuo je da postoji veliki pozitivni pomak u obrazovanju naspram par godina unazad. Napomenuo je da postoji veliki problem u infrastrukturi gdje većina Roma živi bez pristupa na vodu, struju i kanalizaciju, da i danas postoje predrasude od malog broja većinskog stanovništva, koji svoje komentare često objavljuju na medijske portale i to: da su Romi neradnici, lijeni, alkoholičari, paraziti i da sve Rome treba istjerati iz Hrvatske. Ujedno je i napomenuo da zbog izmjena i provedbe novoga zakona o socijalnoj skrbi, Romi ne smiju imati vozila. Napomenuo je da veliki broj Roma žele uključiti svoju djecu u vrtiće ali zbog prevelike udaljenosti oni svoju djecu ne mogu prevesti u najbliži vrtić koji je udaljen otprilike 5km, da ako se netko razboli ili dijete ako se razboli oni ne mogu otići doktoru ili na hitnu. Napomenuo je da Hitna služba ne izlazi često na terenu zbog nedovoljnog broja vozila i da ne izlazu na terenu ako zdravlje nije životno ugroženo.

Nakon prezentacije, Čedo Todorović i Robert Radić su odgovarali na pitanja prisutnih studenata.

🔥2