Saša Đorđević: Mladi Romi i Romkinje moraju uložiti duplo više truda i rada u odnosu na ostale

Foto: Arhiva
Autor: Selma Pezerović

Saša Đorđević

Saša Đorđević, mladi Rom zaposlen kao policajac u Policijskoj postaji Bjelovar diplomirani je sveučilišni prvostupnik ekonomije, a od završetka diplomskog studija dijeli ga još izrada diplomskog rada.

“Osobe koje nisu Romi nikada neće shvatiti kako je Romima teško i kroz što moraju prolaziti. Obzirom na navedeno smatram da sam jaka osoba pošto cijelo vrijeme nailazim na ‘vjetar u prsa’, dok ostali imaju ‘vjetar u leđa’. Stekao sam dojam i stava sam da svi mladi pripadnici romske nacionalne manjine duplo više moraju uložiti truda i rada, nego ostali građani, da bi ih društvo prihvatilo”, navodi.

Sašu sam imala priliku upoznati u njegovom rodnom gradu, Bjelovaru, na obilježavanju Svjetskog dana Roma te smo tom prigodom porazgovarali o njegovom školovanju i poteškoćama koje su ga pratile na tom putu, policijskoj službi i samoprihvaćanju vlastitog identiteta.

Pripadnik ste romske nacionalne manjine i policajac. Kad ste osjetili taj poziv i jeste li imali poteškoća u procesu prijave i školovanja za policajca? Koje su to poteškoće?

Od malih nogu mi je bila želja postati policajac. Dok sam polazio osnovnu školu, imao sam saznanja da postoji policijska škola, koja se upisuje nakon završene osnovne škole i koja traje četiri godine. Po završetku osnovne škole koju sam završio odličnom uspjehom, saznao sam da su se promijenili uvjeti upisa u Policijsku školu te da se može upisati u Policijsku školu nakon završenog 2. razreda četverogodišnje srednje škole. Sukladno tome, upisao sam srednju Ekonomsku i birotehničku školu Bjelovar. Nakon završenog 2. razreda poslao sam prijavu za upis u Policijsku školu, ali nisam bio primljen. Tih godina 1999/2000. bilo je viška policijskih službenika te je upisano samo šezdeset učenika sa područja cijele Republike Hrvatske. Nakon završetka srednje Ekonomske i birotehničke škole koju sam maturirao sa odličnim uspjehom, otišao sam odslužiti vojni rok, gdje sam stekao čin razvodnika. Po završetku vojnog roka, saznao sam da postoje novi uvjeti za upis u Policijsku  školu, a to je bilo da osoba ima završenu četverogodišnju srednju školu te da je psiho – fizički sposobna. Prijavio sam se na navedeni natječaj, gdje sam odradio prijemni test koji se sastoji od testova znanja, psiholoških testova i testova motoričke sposobnosti. Ostvario sam odlične rezultate s obzirom da sam se aktivno bavio sportom (dugogodišnji sam nogometaš NK Bjelovara). Nažalost, nisam bio primljen jer s područja Bjelovarsko-bilogorske županije nisu primali kandidate.

Jednom prilikom u novinskom članku Večernjeg lista saznao sam da su se neki pripadnici romske nacionalne manjine također prijavili za isto zanimanje, ali nisu ispunjavali formalne uvjete. Obzirom na činjenicu da je postojala potreba za upisom kandidata za zanimanje policajca iz redova romske nacionalne manjine, a ja sam formalne uvjete natječaja zadovoljavao, odlučio sam kontaktirati Policijsku školu te im rekao da sam pripadnik romske nacionalne manjine, prošao testove a nisam bio primljen. Zatražili su me dokaz o mojoj nacionalnoj pripadnosti koji sam predočio i na taj način sam primljen na prvi tečaj za prekvalifikaciju za zanimanje policajca. Što se tiče školovanja na Policijskoj akademiji nisam nailazio na poteškoće zbog svoje nacionalne pripadnosti, već nasuprot, bio sam jako dobro prihvaćen.

Jeste li imali neugodnosti pri obavljanju vaše policijske dužnosti s građanima zbog svoje nacionalne pripadnosti ili s drugim kolegama policajcima?

Znao sam doživjeti neugodnosti s građanima pri obavljanju policijske dužnosti. To bi bilo većinom od strane građana prema kojima bih primjenjivao policijske ovlasti. Znali su me vrijeđati pogrdnim riječima kao to je “cigan, smeće” i slično. Također, bih im na izrazima lica vidio da nisu zadovoljni time što ih ja legitimiram.

Kolegama je, pak, u početku bilo čudno da postoji Rom u policiji. Obzirom da se radi o starijim kolegama imali su predrasude i stereotipe o Romima. S vremenom su me upoznali, uvidjeli moje sposobnosti, karakterne crte i u potpunosti me prihvatili.

Cijeli intervju pročitajte na phralipen.hr.

0