Izmjena roka za ESF Poziv “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.”, novi rok 15.6.2018

Izmjena roka za ESF Poziv “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.”,
novi rok dostavu projektnih prijedloga je 15.6.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je 14. svibnja  2. Izmjenu natječajne dokumentacije u okviru ESF Poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I” na relevantnim web-stranicama za strukturne fondove.

Prema posljednjim izmjenama, novi rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. lipnja 2018.

Napominju kako su, prema točki 5.4. Uputa za prijavitelje, prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u  skladu s objavljenim uputama.  Također, prema točki 5.7  Uputa za prijavitelje, prijavitelji do roka za podnošenje projektnih prijedloga mogu dostavljati dopunjenu i/ili ispravljenu verziju projektnog prijedloga. U navedenom slučaju potrebno je na omotnici uz podatke navedene u  točki 5.1  dodatno napisati da se radi o izmjeni i/ili dopuni prijave. U protivnom se sukladno točki 2.3 Uputa za prijavitelje omotnica neće uzeti u obzir  te će se projektni prijedlog tretirati sukladno prvotno zaprimljenom paketu/omotnici.

Više informacija o Pozivu, Uputama za prijavitelje i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.

Izvor: esf.hr

🔥0