Poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za financijsku potporu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Rok za podnošenje prijava do 14. svibnja 2018. godine.

Prijava na Poziv vrši kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr

Više informacija o Pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

🔥0