BIH: Romi zaslužuju pravo na život jednakih mogućnosti

Foto: portal-udar.net
Autor: Aldijana Musli

Odbor za Rome pri Vijeću Ministara BiH u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, održali su svečanu sjednicu povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma.

Ovo je dan kada  romski aktivisti posebno skreću pažnju na mnogobrojne probleme sa kojima se suočava romska zajednica kako u BiH, tako i u cijelom svijetu, a najčešći su problemi u području obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.

Bosna i Hercegovina je u području stambenog zbrinjavanja Roma postigla najbolje rezultate u regiji, ali itekako izostaju zadovoljavajući rezultati u području zapošljavanja i obrazovanja. Prema podacima iz Programa za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma kroz koji je prošlo preko 800 osoba i dalje nema točnih informacija koliko je osoba ostalo zaposleno. Također, brojna istraživanja navode da stopa zaposlenosti Roma u BiH iznosi oko jedan posto, a čak 60 posto romske djece je van sistema obrazovanja.

Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava izbjeglice BiH, izjavio je da Vijeće ministara BiH od 2009. do 2017. godine iz budžeta izdvojilo više od 21 milion KM sredstva za zdravstveno osiguranje, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje Roma.

“Što se tiče stambenog zbrinjavanja, mi smo u regiji proglašeni kao najuspješniji po svim međunarodnim ispitivanjima. Do sada smo napravili 957 kuća i zbrinuli preko 1000 romskih obitelji u BiH iz 55 romskih zajednica”, rekao je Jović.

Mujo Fafulić, predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću Ministara, naglasio je da je napravljen pomak u odnosnu na proteklo razdoblje u području stanovanja, ali je istovremeno izrazio nezadovoljstvo izdvajanjima sredstava za područje obrazovanja Romske djece, jer još uvijek nije jasno definirano koji nivo vlasti treba izdvajati financijska sredstva kako bi se dostiago približan rezultat kao što je u području stanovanja. Prema podacima romskog nevladinog sektora, između 35 i 40 posto romske djece je uključeno u obrazovni sistem BiH. To znači, naveo je on, da je 60 posto djece van obrazovnog sistema, što je najveći problem, pored zdravstvene zaštite te djece.

Socijalna isključenost je najveći problem romske zajednice. Romi isključeni iz svih društvenih tokova, bez mogućnosti da učestvuju u društvu sa punim kapacitetima. Iz toga razloga je važno obilježavanje Svjestkog dana Roma da se ukaže na sve probleme Roma u BiH i svijetu.

„Mi smo isključeni kada nemamo priliku da zaradimo, da osiguramo svojoj djeci obrazovanje kao i svi drugi građani, kada nemamo priliku da osiguramo sredstva za normalan život svom djetetu. Kada je vrijednost oca ili majke  dovedena u pitanje, kada niste u mogućnosti svom djetetu osigurati odjeću, obuću, hranu i zadovoljenje svih drugih potreba. To je za nas Rome isključenost“, zaključio je Mujo Fafulić.

Svjetski dan Roma (8. travanj) obilježava se u čast Prvog Svjetskog kongresa Roma kad je usvojena odluka o romskoj zastavi (zelena boja simbolizira zemlju, plava nebo, a crveni točak u sredini putovanja i migracije Roma) i himni koja se temelji na staroj romskoj pjesmi “Gyelem, gyelem” (Idem, idem).

Prvi kongres Roma 1971. godine rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chib), kao i službenim prihvaćanjem naziva “Rom” što na romskom jeziku znači čovjek.

Izvor: portal-udar.net

1