Rijeka je grad koji prihvaća različitosti

Foto: Ćenan Beljulji član je Izvršnog odbora Hrvatskih laburista-Stranke rada Ogranka Rijeka
Autor: P.N.

RIJEKA Povodom 8. travnja, Svjetskog dana Roma, Ćenan Beljulji, član Izvršnog odbora Hrvatskih laburista-Stranke rada Ogranka Rijeka oglasio se priopćenjem u kojem je pohvalio djelovanje Grada Rijeke usmjereno ka razvoju pozitivnog odnosa romskih učenika prema školi te pružanju podrške punom ostvarivanju njihovih mogućnosti sa ciljem da se integrira što veći broj romske djece u programe odgoja i obrazovanja.

– U suradnji s civilnim sektorom, Grad Rijeka nastoji uspostaviti potpuno uključivanje romske djece u redovne odgojno-obrazovne ustanove podmirujući većinu troškova njihova boravka u školama i vrtićima, pri čemu ona stječu jednake mogućnosti za kvalitetno školovanje poput ostale djece.

Grad Rijeka ulaže velike napore, zahvaljujući kojima se tijekom proteklih godina bilježi kontinuirani porast broja djece pripadnika romske nacionalne manjine u Dječjem vrtiću Rijeka i osnovnim školama.

U rujnu prošle godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donijelo je odluku kojom će Dječji vrtić Rijeka omogućiti romskoj djeci lakši upis u vrtić radi savladavanja hrvatskog jezika prije polaska u osnovnu školu i povećati obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem. Upisi će i ove godine, osim na web stranicama Grada Rijeke i Dječjeg vrtića, biti oglašeni putem trojezičnih plakata (na hrvatskom, romskom i albanskom jeziku) po romskim naseljima.

Ujedno Grad Rijeka financira i rad romskog pomagača u OŠ Škurinje od početka 2016. godine. Školu pohađa veći broj romskih učenika koji uopće ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik i potrebna im je pomoć za uključivanje i svladavanje školskog gradiva, pisanje zadaća i drugo.

Za financiranje romskog pomagača u 2017. godini izdvojeno je 60.000 kuna, a program se nastavlja i u 2018. godini. Mora se spomenuti i to da Grad Rijeka stvara preduvjete za potpuno besplatno uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, a sve s ciljem usvajanja osnovnih znanja i vještina s naglaskom na savladavanje jezika i pisma.

Tako je ove školske godine u OŠ Pehlin, od šesnaest učenika romske nacionalne manjine u razrednoj nastavi, njih četvero uključeno u produženi boravak, a u OŠ Škurinje među učenicima od 1. do 4. razreda ima ukupno petnaest učenika romske nacionalne manjine, od toga njih osmero ide u produženi boravak.

Nadalje, Grad Rijeka očekuje i raspisivanje najavljenog natječaja preko Europskog socijalnog fonda »Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine« s ciljem uvođenja više aktivnosti za djecu školskog uzrasta kojima bi se mogla pružiti podrška i osnažiti ih za aktivno sudjelovanje u zajednici.

Prema podacima Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, romska populacija koristi gotovo sve oblike pomoći:  od subvencija najamnine, nužnog smještaja i troškova stanovanja do novčanih potpora za novorođene, predškolce i osnovnoškolce te troškova ogrijeva, prijevoza i pučke kuhinje. U proteklih desetak godina pripadnicima romske nacionalne manjine dodijeljeno je više od 30 stanova.

Pritom je važno naglasiti da su gotovo svi stanovi dodijeljeni izvan liste prioreteta, kao »zamjenski« za bespravno sagrađene objekte na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke.

Ako svemu ovome dodamo podatak o Romima zaposlenim u KD Čistoća, kojih je sedamdesetak, što ovo društvo čini jedinim komunalnim društvom u Hrvatskoj koje zapošljava toliki broj Roma, jasno je da je Rijeka grad koji prihvaća različitosti, da je Rijeka grad svijeta, civilizirana i hrabra u današnjoj ksenofobičnoj Hrvatskoj – navodi se u priopćenju Ćenana Beljuljija, člana Izvršnog odbora Hrvatskih laburista – Stranka rada, Ogranak Rijeka.

Izvor: novilist.hr

0