Nacionalna zaklada raspisala natječaj “Naš doprinos zajednici”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala
je natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici”

Ovaj natječaj je jedini decentralizirani natječaj Nacionalne zaklade kojim se već 15 godina doprinosi razvoju građanskih akcija u lokalnim zajendicama. Građanska akcija je, sukladno uvjetima raspisanog natječaja, jednokratna akcija koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici koju mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, domovi umirovljenika, knjižnice i dr.) registrirane u Republici Hrvatskoj s prijedlogom akcije čije aktivnosti pokreću same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji/instituciji..

Pri odabiru građanskih akcija koje će se financirati voditi će se računa o tome da ravnomjerno budu zastupljene županije (20) na koje se odnosi natječaj i to na način da će se odobriti po 3 podrške za svaku od županija obuhvaćenih ovim natječajem.

Prijava na Poziv podrazumijeva internetsku prijavu koja se vrši putem sustava www.financijskepodrske.hr.

Rok za prijavu je do 10. svibnja 2018. godine do 12:00 sati (podne).

Više informaicja o natječaju, upute za prijavitelje i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti putem sljedećih poveznica:

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

🔥0