Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) u Beču raspisala natječaj pripravništva za Rome/kinje

Foto: Facebook/European Union Agency for Fundamental Rights
Autor: Phralipen

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) u Beču raspisala je natječaj kojim nudi pripravništvo u svojim odjelima i sektorima. Isto je namjenjeno Romima/kinjama koji imaju završen prediplomski studij/srednjoškolsko obrazovanje s dvije godine radnog iskustva relevantnog za odjel za koji prijavljuju pripravništvo. Uz to, kandidat se mora vrlo dobro služiti engleskim jezikom (B2) i još jednim jezikom Europske unije.

Kandidati se mogu prijaviti za sljedeće odjele/sektore i to:

  • Ured ravnatelja;
  • Korporativne usluge;
  • Jednakost i građandska prava;
  • Slobode i pravda;
  • Promicanje temeljnih prava.

Uz CV (Europass) potrebno je ispuniti online prijavu namjenjenu odjelu na kojem kandidat želi odraditi pripravništvo. Više informacija je dostupno ovdje. Svaki kandidat u prijavi naznačava samo odjel u kojem želi odraditi pripravništvo. Naznačavanje više odjela znači neispravnu prijavu.

Tijekom trajanja pripravništva kandidatu će biti osigurana mjesečna stipendija, a isto traje devet mjeseci s početkom od 1. listopada 2018. godine i 1. ožujka 2019. godine. Rok za prijavu pripravništva je 30. travnja 2018. godine.

FRA savjetuje institucije EU-a i nacionalne vlade u području temeljnih prava, a posebno u područjima diskriminacije, pristupa pravosuđu, rasizma i ksenofobije, zaštite podataka, prava žrtava te prava djece.

Cilj je agencije učinkovitije pomoći u promicanju i zaštiti temeljnih prava u cijelom EU-u. U tu se svrhu savjetuje i surađuje sa svojim partnerima u područjima prikupljanja i analize informacija i podataka putem društveno-pravnih istraživanja, pružanja pomoći i stručnih savjeta te komunikacije i podizanja svijesti o pravima.

Izvor: phralipen.hr

0