“Inkluzivno obrazovanje nije nemoguća misija” izjavio je Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, Nils Muižnieks

Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, Nils Muižnieks/ Foto: ERRC
Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

Bratislava, Budimpešta – 22. ožujka 2018. godine. Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, Nils Muižnieks, bio je glavni gost na okruglom stolu u organizaciji Ureda Slovačkih opunomoćenika za romsku zajednicu, Ureda povjerenika za osobe s invaliditetom, Europskog centra za prava Roma, Validnosti i Forum za ljudska prava. Na događaju je prisustvovao i povjerenik za ljudska prava koji će stupiti na dužnost, Dunja Mijatović. U središtu okruglog stola bio je dogovor o čvrstim obvezama prema inkluzivnom obrazovanju za svu djecu u Slovačkoj, piše ERRC.

Gospodin Muižnieks i gđa Mijatović završili su tjedan dana boravka u Slovačkoj, gdje su pratili napredak završetka segregiranih obrazovnih mehanizama romske djece i djece s teškoćama u razvoju. Sastanak koji je održan u četvrtak (15. 03. 2018.) okupio je predstavnike državnih tijela (uključujući Slovačkog povjerenika za osobe s invaliditetom, predstavnike Ministarstva obrazovanja, javnog branitelja prava i pravobranitelja za djecu), civilnog društva, nastavnike škola, osobe s invaliditetom i pojedinaca iz romskih zajednica da se dogovore o mjerljivim koracima ka okončanju diskriminacije.

“Mi stojimo pred izazovom inkluzivnog obrazovanja, a taj je izazov prisutan diljem Europe i važno je da se nosimo s tim izazovom. Ne bi bilo samo za dobrobit dotične djece, bez obzira jesu li romska djeca, djeca s teškoćama u razvoju ili djeca migranata. To će biti za dobrobit cijelog našeg društva i svake djece, a ako bismo imali inkluzivno obrazovanje, bilo bi korisno za cijelo društvo. Ovo je osobito točno u Slovačkoj”, rekao je povjerenik Muižnieks, dodajući: “Obrazovanje oblikuje naš identitet. Obrazovanje definira naše profesionalne promjene, a segregacija pojedinih skupina u obrazovanju ozbiljno je kršenje ljudskih prava “.

Svi sudionici su se složili da je inkluzivno obrazovanje poželjan alat za borbu protiv diskriminacije u obrazovanju i osiguranje ravnopravnog pristupa svoj djeci na kvalitetno obrazovanje, bez predrasuda na njihove sposobnosti, zdravlje ili etničku pripadnost. Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama treba biti usredotočeno na njihove potrebe kako bi se oni mogli obrazovati zajedno u redovnim školama, osiguravajući individualnu podršku i osobne asistente za one studente kojima je to potrebno. Sudionici su također istaknuli potrebu za donošenjem i provedbom zakona i politika na temelju dokaza (uključujući prikupljanje podataka u skladu sa zakonom) kako bi se omogućilo mjerenje njihove učinkovitosti. Kroz proces reforme, uključivanje zainteresiranih zajednica od ključne je važnosti.

Slovačka je obvezna prema zakonodavstvu EU-a i brojnim međunarodnim, instrumentima za ljudskih prava koji podupiru jednak pristup i kvalitetno obrazovanje za svu djecu, uključujući Konvenciju UN-a o pravima djeteta (CRC), Konvenciju UN-a o uklanjanju rasne diskriminacije (CERD) i Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (CRPD. Unatoč tome, do sada nije ispunila te obveze i predmet je prekršaja od Europske komisije od travnja 2015 zbog kršenja zabrane diskriminacije u obrazovanju postavljeno u Direktivi EU o rasno jednakosti. UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom također je izrazio zabrinutost zbog “ustrajnosti segregirajućeg obrazovnog sustava” za djecu s teškoćama u razvoju i romskoj djeci, pozivajući vladu na uvođenje provedivog prava na inkluzivno obrazovanje i da donesu zakonski obvezujući plan prijelaza iz segregiranih škola u inkluzivne škole.

0