Hrvatska Lutrija d.o.o. – Natječaj za dodjelu donacija u 2018

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisuje Natječaj za dodjelu donacija u 2018. u ukupnom iznosu od 450.000 kn.

Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije:

1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
2. Zaštita okoliša
3. Obrazovanje, znanost i odgoj
4. Sport
5. Kultura, kulturna baština i umjetnost

Prijavu najviše jednog projekta na Natječaj mogu podnijeti: Organizacije civilnog društva(domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

Prijave za Natječaj primaju se do 23. travnja 2018. g.

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji, kao i Upute za prijavitelje možete pogledati ovdje.

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

0