Ured za udruge objavljuje Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2018. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje
Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2018. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova (Švicarsko-hrvatski program suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU).

Godišnji plan natječaja sadrži ukupno 87 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2018. godini, u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 30 tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske. Iznosom od preko 435 milijuna kuna iz Državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i inozemnih fondova planira se financirati i sufinancirati više od 5.700 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, promicanja znanosti, prava djece, socijalne skrbi, razvoja volonterstva, skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, kulture, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, demokratizacije i razvoja civilnog društva, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštite potrošača, međunarodne razvojne suradnje, razvoja ruralnih područja i otoka, zaštite okoliša, razvoja turizma, poduzetništva i rada, sporta te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Podloga za izradu godišnjeg plana javnog natječaja bile su sektorske analize davatelja financijskih sredstava, državni proračun i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu. Godišnji plan javnih natječaja za 2018. godinu razmotrilo je i Međuresorno povjerenstvo za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine.

Nadalje, o Godišnjem planu natječaja provedeno je i javno savjetovanje u razdoblju od 6. do 23. veljače 2018. godine, a Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupno je u sustavu e-Savjetovanja.

Pozivi financirani iz Europskog socijalnog fonda, zbog drugačije dinamike planiranja, ove godine nisu uvršteni u Godišnji plan natječaja, ali mogu se naći u Indikativnom Godišnjem planu objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu koji je objavljen na sljedećoj poveznici.

Godišnji plan natječaja preuzmite ovdje: Godišnji plan natječaja – TDU – 2018.XLS

Napomena: Godišnji plan natječaja ažuriran je 15. ožujka 2018. godine. 

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

0