BiH: Vijeće ministara se složilo da treba očuvati i promovirati romski jezik, kulturu i povijest

Foto: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Autor: Redakcija

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o rezultatima istraživanja koje se odnosi na razloge neprovođenja cilja 3  Revidiranog akcijskog plana Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma koji glasi: „Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije.“

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će pokrenuti aktivnosti za donošenje novog okvirnog akcijskog  plana o obrazovnim potrebama Roma u cilju očuvanja jezika, kulture, historije i tradicije Roma, a koji bi imao ujednačene standarde za sva nadležna ministarstva.

Ovaj zaključak proizašao je iz istraživanja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vezi s neprovođenjem cilja koji se odnosi na očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije. U istraživanju su učestvovala četiri kantonalna ministarstva obrazovanja i nadležno ministarstvo Republike Srpske te Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta BiH.

Istraživanje je pokazalo da se romski jezik ne izučava u osnovnim i srednjim školama kao materinjski jezik ili fakultativni predmet, a kao razlozi su, između ostalog, navedeni   nepostojanje odgovarajuće stručne literature, nedostatak financijskih sredstava i nedovoljno izraženi interes za učenje romskog jezika.

Izvor: portal-udar.net

🔥2