Makedonija: Šta novi zakon o amnestiji znači za Rome

Foto: ilustracija

Autor: Čedo Todorović

Dana 15. siječnja 2018. godine parlament Makedonije usvojio je novi zakon o amnestiji koji je stupio na snagu 26. siječnja. Pravilna primjena ovog zakona bi praktično značila da će oko 260 Roma biti pušteno iz zatvora ili bi se duljina zatvorske kazne smanjila za 30%, prenosi ERRC na svojim web stranicama.

Prema zakonu, mogućnost potpune ili djelomične amnestije vrijedi ako:

  • je započeo izdržavati kaznu za kaznena djela na dan stupanja na snagu ovoga zakona (29. siječnja 2018.).
  • ako su državljani Makedonije i služe kaznu u Makedoniji, ali su osuđeni za kaznena djela prema zakonima druge države.
  • ako bili osuđeni za kaznena djela, ali još nisu počeli služiti svoju kaznu na dan stupanja na snagu novog zakona (29. siječnja 2018.).

Potpuni amnestija trebala bi se odobriti za gore navedene osobe koji su osuđeni na kaznu zatvora od šest mjeseci ili manje. Ti bi ljudi trebali biti pušteni iz zatvora. Djelomična amnestija trebala bi se odnositi na ostale osobe iznad navedene čija je kazna duža od 6 mjeseci. Tim osobama bi se kazna trebala smanjiti za 30%.

Postupak za primjenu amnestije za one koji se već nalaze na izdržavanju kazne zatvora treba se pokrenuti po službenoj dužnosti ex officio prema odgojno kazneno-popravnoj ustanovi, dok postupak za primjenu amnestije za osobe koje još nisu započele sa odsluživanjem kazne zatvora treba pokrenuti po službenoj dužnosti ex officio od suda koji je donio prvostupanjsku presudu. Ovo se provodi na zahtjev državnog odvjetnika (PP) ili na zahtjev osuđenika. Šanse da državni odvjetnik pokrene ovaj postupak samostalno u ime Roma je vrlo malo vjerojatno da će se dogoditi. Stoga sami Romi moraju poznavati pojedinosti ovog novog zakona i tako sami započeti zahtjev za amnestiju.

Pet dana nakon primitka zahtjeva za amnestiju, sud koji je prvo donio presudu treba donijeti odluku o amnestiji. Žalba protiv ove odluke mora se podnijeti u roku od 24 sata od primitka. Žalbu može podnijeti osuđena osoba ili druga osoba koja može podnijeti žalbu u korist osuđenika. Nakon što se podnese, u roku od 48 sati viši sud će odlučiti na odluku prvostupanjske odluke.

Vremenski prozor ovog novog zakona je vrlo kratkak, a teret za pokretanje zahtjeva za amnestiju nerazmjerno pada na osuđenika. S obzirom na razinu institucionalnog rasizma protiv Roma u pravosuđu, zatvorskoj službi i državnom odvjetništvu, malo je vjerojatno da Romi mogu očekivati ​​da se ovaj zakon primijeni pravedno ili spontano. Potičemo Rome koji su osuđeni za kaznena djela, ali još nisu započeli kaznu, da uzmu slučaj u svoje ruke i sami pokrenu postupak amnestije. Romi koji već služe kaznu, ali spadaju u jednu od ostalih kategorija, moraju zatražiti službenu osobu da bi se postupak pokrenuo, oni to sami ne mogu učiniti. Zato su ERRC-ovi zabrinuti da postoji mogućnost da vlast zloupotrijebi ovu ovlast i zanemari ili odbije zahtjeve za amnestiju romskih zatvorenika. U sustavu u kojem su Romi već oštro osuđeni i čak umiru u zatvorima, postoji prava opasnost da ih se dodatno diskriminira u primjeni ovog zakona o amnestiji. ERRC će pratiti ovaj novi proces amnestije kako bude tekao i bilježiti će sve slučajeve sumnje na sklonosti predrasuda prema podnositeljima zahtjeva romske nacionalnosti.

🔥4