Makedonija: Ministrica Tsarovska: “Odnijeti čemo djecu iz ustanova i staviti ih u male, obiteljske zajednice”

Ministrica rada i socijalne politike Mila Tsarovska

Autor: Romski Portal/ Čedo Todorović

Objavljuje potpuno novi sustav koji će značiti uklanjanje djece iz ustanova i njihovu skrb u malim obiteljskim zajednicama, objavio je makednonski portal libertas.

Prema Tsarovskoj znači prije svega potpuno novi Zakon o socijalnoj zaštiti, koji će povećati socijalne transfere, ali na način koji će najbolje biti na obostranu korist. Tada bi postojala nova reorganizacija centara za socijalnu zaštitu i novi Zakon o radnim odnosima.

Za konkretni slučaj silovane maloljetne djevojke u prihvatnom domu 25. maj, dok je bila pod skrbništvom države, Tsarovska kaže da je odgovornost na više institucija, a ostavka ravnatelja, ne oslobađa od odgovornosti.

– Do sada su istražena tri slučaja, djevojka RI. i dvije sestre koje su napustile kuću “25. maj” 2015. godine. Samo naivni mogu reći da nisu znali da se to događa. Sustav je godinama djelovao na taj način i zbog toga je dao ovakvav efekt, to nije novoa niti nepoznato. No, kao odgovor na ovakvu vrstu nasilja i nemara djece, ne treba kriviti samo jednu institucija, ali svatko mora biti odgovoran. Ravnatelj kuće “25. maj” podnio je ostavku, ali to ga sigurno ne oslobađa od odgovornosti. Inspekcijski nalazi pokazali su tko, gdje i kako se dogodio propust i da će doći do podnošenja prekršaja i kaznenih prijava, kaže Tsarovska.

U intervju za “Free Press”, ona postavlja odgovornost na mnoge razine, prvo na razini roditelja- skrbnika, a skrbnik je stručnja osoba u Centru za socijalni rad.

– Kad dijete kaže skrbniku da se nešto dogodilo, ako ne prijavi, ima krivičnu odgovornost. U tim je slučajevima ustanovljeno da postoje trenuci kada je prijavljeno da postoji problem, a dijete je vraćeno roditelju da vodi postupak, iako je odlukom suda lišen roditeljskog prava, tu leži najveća povreda.

Prema njezinim riječima, ustanove koje trebaju da skrbe o djeci, zbog kadrovskih aspekata imaju usvojene minimalne kapacitete, osoblje koje imaju nije dovoljno posvećeno radu s djecom, što se može vidjeti iz dječjih dosjea.

– U ožujku treba se usvojiti Strategija za deinstitucionalizaciju, koja će uključivati ​​transformaciju “Ranke Milanović” i “25. maj”, kao i druge domove za skrb, kao što su one u Demir Kapiju i Banja Bansko. Izvlačenje djece iz ovakvog kolektivnog življenja i smještaja u malim skupinama pruža priliku da radite sa djetetom jedan na jedan, da imate podršku 24 sata i da imate model roditelja kojeg velike ustanove ne nude niti nude, kaže ona.

Procjenjuje se da se sredinom godine očekuje da prva djeca napuste institucije, ne samo od “25. maj”, već i od ostalih u Demir Kapiji, Banja Bansko, jer prema njezinim riječima, ljudska prava krši se posvuda.

– Mali grupni dom je stambena jedinica u kojoj petero djece s društvenim rizikom žive uz podršku stručnjaka, odgojitelja, njegovatelja, psihologa, specijalnih odgajatelja i rehabilitacija, te su u stalnoj komunikaciji sa središnjom samoupravom, školama i centrima za socijalni rad. Što se tiče sredstava za realizaciju deinstitucionalizacije, po prvi put u proračunu za ovu svrhu imamo punu liniju u iznosu od 25.173.000 denara, ali nismo sami u priči, ovdje imamo podršku UNICEF-a i UNDP-a i Tehničku pomoć iz EU. Cijela situacija je složena, vrijeme je da se pokrene cijeli sustav, ali zemlje koje su to postigle dobile su puno veću kvalitetu socijalne zaštite, kaže Tsarovska.

 

0