Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2018.g

Ministarstvo pravosuđa je objavilo Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2018. godinu.

Predmet natječaja je financijska potpora udrugama i pravnim fakultetima za rad pravnih klinika za projekte pružanja primarne pravne pomoći. Člankom 6. stavkom 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13.) propisano je da primarnu pravnu pomoć pružaju ovlaštene udruge i pravne klinike, a člankom 36. stavkom 1. i 2. istoga Zakona propisano je da se sredstva za pružanje pravne pomoći ovlaštenim udrugama i visokim učilištima za rad pravnih klinika odobravaju na temelju odobrenih projekata putem natječaja za financiranje projekata kojeg raspisuje Ministarstvo pravosuđa. Cilj natječaja je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u registar pružatelja primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa (ovlaštene udruge) i pravne klinike visokih učilišta koja izvode sveučilišni studij u znanstvenom području prava, koje u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć. Dodatno, prijavitelji moraju udovoljavati općim uvjetima propisanim Uputama za prijavitelje na ovaj natječaj.

Ovlaštena udruga  i pravna klinika može sudjelovati u području natječaja kao prijavitelj ili partner.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt, a ovlašten je biti partner na više projekata.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 16. ožujka 2018. godine.

Pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr

Više informacija o javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.

Izvor: Ministarstvo pravosuđa

0