Europski socijalni fond objavio natječaj: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 23.01.2018. do 18.04.2018.
Područje: socijalna uključenost

Prijavitelji:  neprofitne organizacije
organizacije civilnog društva
jedinice lokalne samouprave
jedinice regionalne (područne) samouprave
ustanova socijalne skrbi

Vrijednost natječaja: 110.150.000,00 kn

Sažetak: Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različitih komponenti, financirati će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući  socijalnu uključenost ugroženih skupina.

VAŽNO!

DODATNA INFORMATIVNA RADIONICA U ZAGREBU

Druga Info-radionica održat će se u ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine u Zagrebu, Kuća Europe (Ban Centar), Ulica A. Cesarca 4, s početkom 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/SQYnTa. Prijave se zaprimaju do petka, 09. veljače 2018. do 12:00.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.
Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

VAŽNO!

Najava informativne radionice

Dana 06. veljače 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizirat će 1. Info-radionicu u sklopu otvorenog ESF Poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1”. Prva radionica bit će održana u Zagrebu, dok se tijekom mjeseca veljače planiraju i dodatne radionice u različitim dijelovima Hrvatske, o čemu će svi prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni putem relevantnih mrežnih stranica za strukturne fondove. Svi detalji oko održavanja prve informativne radionice (lokacija, način prijave, trajanje, materijali) bit će također pravovremeno objavljeni.

VAŽNO!

INFORMATIVNA RADIONICA U ZAGREBU

Prva Info-radionica u sklopu ESF otvorenog privremenog Poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- faza 1 ” održat će se 6. veljače 2018. godine u Zagrebu, Kuća Europe (Ban Centar), Ulica A. Cesarca 4, s početkom 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/rqXckV . Prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 05. veljače do 13:00.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu u Zagrebu, tijekom veljače i ožujka planira se održavanje radionica i u Čakovcu, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Zadru, Dubrovniku i Rovinju. Sve dodatne informacije bit će pravovremeno objavljene na relevantnim web-stranicama.

VAŽNO! Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, više nije moguće popuniti prijavnicu za radionicu u Zagrebu za termin 06. veljače 2018. Međutim, zbog velikog interesa u Zagrebu će biti organizirana i dodatna radionica. Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na relevantnim web stranicama.

VAŽNO!

DODATNA INFORMATIVNA RADIONICA U ZAGREBU

Druga Info-radionica održat će se u ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine u Zagrebu, Kuća Europe (Ban Centar), Ulica A. Cesarca 4, s početkom 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/SQYnTa. Prijave se zaprimaju do petka, 09. veljače 2018. do 12:00.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.
Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.


DOKUMENTI

Izvor: esf.hr

🔥0