Objavljena četiri natječaja za rok 1.ožujka 2018.

EACEA raspisala natječaj za četiri mjere programa Europa za građane te objavila novi Programski vodič za 2018. godinu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je natječaj u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za sve cjeline: 1. Europsko sjećanje te 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere: 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2. Umrežavanje gradova te 2.3. Projekte civilnog društva, a čiji je krajnji rok za prijavu 1. ožujka 2018. do 12 sati.

Uvjete natječaja, više informacija i detalja oko prijava za pojedinu mjeru možete pronaći ovdje.

Također, Agencija je objavila i novi Programski vodič za 2018. godinu u kojem su uvedene neke izmjene u odnosu na prošlu godinu, između kojih valja izdvojiti:

  1. ukupni budžet programa za razdoblje 2014-2020 uvećan je sa 185.468.000  na 187.718.000 eura,
  2. pojednostavljen je obrazac za procjenu projektnih prijedloga te mu je dodana nova stavka „use of innovative channels of e-participation“  pa će se od sada bodovati i korištenje društvenih mreža i općenito korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija za diseminaciju rezultata projektnih aktivnosti,
  3. kao i do sada, predfinanciranje za mjeru bratimljenja gradova ne postoji, ali iznos predfinanciranja za ostale mjere je izmijenjen sa „do maksimalno 50%“ na „40-60% iznosa zatraženih financijskih sredstava“.
  4. paušalni iznosi za pojedine aktivnosti u sklopu projekta su uvećani (tablice u annexu 2),
  5. u cjelini Europsko sjećanje će se od sada davati prednost projektima koji će biti usmjereni na mlađe generacije.

Službenu verziju Programskog vodiča koja je na engleskom jeziku te u kojoj možete pronaći navedene izmjene i detalje oko kriterija prijave, možete pronaći ovdje. Hrvatsku verzija programskog vodiča, možete preuzeti na ovoj poveznici.

Izvor: Ured za udruge

🔥0