Poziv udrugama mladih i za mlade

Centar za kulturne djelatnosti iz Zagreba i Volonterski centar Osijek pozivaju udruge mladih i udruge za mlade na sudjelovanje u aktivnostima projekta „Mladi aktivisti – projektni optimisti!“ financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj projekta je osnažiti udruge mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih u urbanim i ruralnim područjima Slavonije.

Kroz projektne aktivnosti mlade će se potaknuti na preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života, rješavanju društvenih problema i stjecanje kompetencija za projektni ciklus.

U okviru projekta 20 predstavnika iz 10 udruga mladih/za mlade sudjelovat će na jednodnevnoj edukaciji na kojoj će se sudionicima predstaviti mogućnost financiranja projekata putem natječaja, pripremit će ih se za pisanje i provedbu projekata te će biti upoznati sa zakonskim uređenjem volonterstva u RH i načinima uključivanja volontera u projektne aktivnosti. Po završetku edukacije sudionici će imati priliku razviti projektni prijedlog na jednu od tema: ljudska prava, multikulturalnost, tolerancija, rodna i spolna ravnopravnost, nenasilno rješavanje sukoba, ekologija ili kultura. Najbolji projektni prijedlozi bit će nagrađeni dodatnim radionicama te financijskom podrškom za njihovu provedbu. Na taj će način sudionici koji izrade najkvalitetnije projektne prijedloge imati priliku proći kroz sve faze projektnog ciklusa uz nadzor i mentorstvo Centra za kulturne djelatnosti te podršku Volonterskog centra Osijek prilikom uključivanja volontera u projekt.

Edukacija će se održati 15. veljače 2018. godine od 11 do 16:30 sati u prostorijama Volonterskog centra Osijek, Stjepana Radića 16, 1. kat.

Tijekom edukacije sudionicima je osiguran ručak. Organizatori nisu u mogućnosti pokriti putni trošak sudionicima.

Prijave su otvorene do 8. veljače putem prijavnog obrasca (Prijavni obrazac) koji je potrebno dostaviti na mirta@vcos.hr do navedenog datuma.

Plan rada
Prijavni obrazac

Izvor: vcos.hr

 

0