natjecaj

Slavonski Brod: Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2018.g

Grad Slavonski Brod objavio je na svojim webstranicama poziv za udruge građana koje djeluje na području grada Slavonskog Broda da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2018. godinu koji su od interesa za opće dobro.

Natječaj je otvoren do 16. veljače 2018., a prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu: 
Grad Slavonski Brod
Upravi odjel za društvene djelatnosti
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

S naznakom „Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga građana za 2018. godinu koji su od interesa za opće dobro – ne otvarati.“. 

Popis dokumentacije za provedbu Javnog natječaja financiranje programa ili projekata udruga građana za 2018. godinu koji su od interesa za opće dobro:

Prilozi:

Popis dokumentacije za provedbu Javnog natječaja financiranje programa ili projekata udruga građana za 2018. godinu koji su od interesa za opće dobro:

  1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta
  2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta
  3. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  4. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se program ili projekt provodi u partnerstvu
  5. Dokaz da je prijavitelj upisan u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar (elektronički izvadak iz nadležnog registra)

Izvor: slavonski-brod.hr

🔥4