Vlada R.H. donijela je odluku o podmirenju dijela troškova potrebnih za legalizaciju građevina u romskim naseljima Međimurske županije

Foto: Phralipen
Autor: Phralipen

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o podmirenju dijela troškova potrebnih za legalizaciju građevina u romskim naseljima LončarevoPiškorovecPribislavecOrehovica i Sitnice u Međimurskoj županiji.

Međimurskoj županiji je temeljem Odluke o podmirenju dijela troškova potrebnih za legalizaciju građevina u romskim naseljima Lončarevo, Piškorovec i Pribislavec u Međimurskoj županiji  i Odluke o podmirenju dijela troškova potrebnih za legalizaciju građevina u romskim naseljima Orehovica i Sitnice u Međimurskoj županiji  koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 14. svibnja 2009. odobren ukupan iznos do 4.200.000,00 kuna za podmirenje troškova legalizacije 330 bespravno izgrađenih građevina u romskim naseljima Lončarevo, Piškorovec, Pribislavec, Orehovica i Sitnice u Međimurskoj županiji. Od ukupnog iznosa iz navedenog Međimurskoj županiji je do dana donošenja ove Odluke iz državnog proračuna doznačen iznos od 1.000.000,00 kuna.

Međimurskoj županiji se na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu unutar općeg proračuna odobrava isplata iznosa od 1.881.821,28 kuna.

U okviru pretpristupnih programa PHARE 2006 i IPA 2008, financiranim iz sredstava Europske unije, Međimurska županija je provodila projekte PHARE 2006 “Poboljšanje života u tri romska naselja u Međimurskoj županiji” i IPA 2008 “Projekt potpore Romima, faza III” koji su imali za opći cilj olakšati i poboljšati sudjelovanje romske manjine u ekonomskom, obrazovnom, kulturnom i društvenom životu Republike Hrvatske uz očuvanje vlastitog identiteta. U okviru ovih projekata financirana je izgradnja komunalne infrastrukture u romskim naseljima Lončarevo, Piškorovec, Pribislavec, Orehovica i Sitnice s ciljem poboljšanja općih životnih uvjeta u tim naseljima.

Cjelokupnu odluku o podmirenju troškova možete pročitati ovdje.

Izvor: phralipen.hr

🔥5