Otvoreni poziv MZOS-a na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao nadležno tijelo, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavljuje Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u području obrazovanja, vještina i cjeloživotnog učenja.

S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima  te združenih studija koje izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta ova je operacija ključan preduvjet za daljnju internacionalizaciju sustava visokoga obrazovanja RH kao i za unapređenje kvalitete visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju.

Europska visoka učilišta prihvatila su proces internacionalizacije, što je dovelo do ukupnog povećanja kvalitete obrazovanja i ubrzanog razvoja znanstvenih istraživanja, pa je stoga internacionalizacija hrvatskih visokih učilišta strateški cilj njihova razvoja. Internacionalizacija je posebno važna za područja prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM) u kojima postoji velika potreba za povećanjem broja diplomiranih.

Opći cilj
Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju
Specifični ciljevi
1. Povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
2. Povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
Ciljne skupine : Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta

Prihvatljivi  prijavitelji u  okviru  ovog  Poziva  su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i  obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Partnerstvo na projektu je obavezno.

Partneri na projektu mogu biti:
a) javna  i  privatna  visoka  učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
prema Zakonu o izmjenama i dopunama  Zakona  o  znanstvenoj  djelatnosti  i  visokom  obrazovanju  (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).
b) ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama (NN 076/1993)
c) znanstvene organizacije upisane  u  Upisnik  znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
d) organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije)
e) trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
f) ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN, 17/07).

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 5. ožujka 2018. godine.

Više informacija o Pozivu, natječajnoj dokumentaciji i Uputama za prijavitelje možete pronaći ovdje.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi

0